8 Dakikalık Animasyon İle Polonya Tarihi

Polonya tarihi, Polonya nasıl kuruldu, Leh tarihi, Polonya orta çağ tarihi, Polonya tarihi hakkında bilgi, Polonya tarihindeki hanedanlıklar, 2. Dünya Savaşı sırasında Polonya nasıldı, Polonya tarihi hakkında genel bilgiler...
8 Dakikalık Animasyon İle Polonya Tarihi
Konu Başlıkları

Tarihi boyunca yaşadığı savaşlardan kafasını kaldıramamış olan Polonya, tarihin en şanssız milletlerinden birisi olarak kabul edilir…

Birçok savaşa dahil olmasının yanında uzun süre başka milletlerin hakimiyeti altında da yaşamıştır. Sizlerle paylaşmış olduğum 8 dakikalık animasyon ile, Polonya tarihi hakkında özet bir bilgi edinmiş olduğunuza eminim, ancak Polonya tarihi hakkında derinlemesine bilgileri merak eden ziyaretçilerimiz için konuyu ayrıntılı bir şekilde inceleyelim.

Polonya Tarihi

Tarih konularını çok sevmesem de, videonun devamında sizler için mümkün olduğunca hafif bir dille Polonya tarihi hakkında detaylı bilgi vermeye çalıştım. Umarım Polonya tarihi konusunda sıkılmadan okuyacağınız bir kaynak olur…

Polonya tarihi
Polonya tarihi

Orta Çağda Polonya

I. Mieszko - polonya tarihi
I. Mieszko

Polonya‘da bulunan Oder ve Vistül nehirlerinin boyları, Dünyadaki SLAV ırkının kökeni olarak kabul edilmektedir. Bu boylardan Avrupa’nın çeşitli bölgelerine dağılan Slavlar, günümüzün Slav ırkını oluşturmuş. MS 800 yılına doğru ise Doğu Slavlar; Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya’ya, Güney Slavlar; Sırbistan, Hırvatistan ve Bulgaristan çevrelerine ve Batı Slavlar ise; Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Doğu Almanya çevrelerine yerleşmişler…

Bugün Polonya tarihi’nin başlangıcının ise I. Mieszko’nun 966 yılında Hristiyanlığı kabul ederek Piast hanedanlığını kurması ile gerçekleştiğine inanılır. Piast hanedanlığı 11. yüzyıl boyunca güçlü bir devlet olarak kalabilmişse de, 1138 yılında Polonya kralı III. Bolesław’nin ölmesiyle krallık parçalanma dönemine giriyor. 1241 ve 1259 yıllarında Moğolların güçlü istilasına maruz kalan Polonya, bu dönemde ciddi ölçüde zayıflamış. Yine bu dönemde, 20. yüzyıla kadar devam eden ve Polonya’nın kültüründe ciddi etkiler bırakan büyük bir Alman göçü yaşamış…

Jagiellon Hanedanlığı

Polonya kralı II. Zygmunt August - polonya tarihi -2
Polonya kralı II. Zygmunt August ölüm döşeğinde

Jagiellon Hanedanlığı Litvanya kökenli savaşçı bir hanedanlık olup, 14. yüzyılının sonlarına kadar Pagan dinine inanıyorlardı. Litvanya Grandükü Jagiełło , 1386 yılında Hristiyanlığı kabul etti ve 11 yaşındaki Polonyalı prenses Jadwiga ile evlenerek kendisini Polonya prensi ilan etti. Dolayısıyla Piast Hanedanlığı sona ererek Jagiellon Hanedanlığı başlamış oldu. Jagiellon Hanedanlığı 1377-1526 yılları arasında Litvanya Grandükü görevini yürütürken, aynı zamanda da Polonya kralı, Macaristan Kralı ve Bohemya kralı olarak da görev yapmıştır. Bu dönemde Polonya, Litvanya kralı tarafından yönetiliyor olsa da, ayrı bir devlet statüsündeydi. Ancak Polonya kralı II. Zygmunt August’un çocuksuz ölmesi nedeniyle, 1 Temmuz 1596 tarihinde Lublin Antlaşması imzalandı ve iki devlet bir araya getirildi. Böylece 1795 yılında parçalanana kadar Lehistan-Litvanya Birliği, tek kral, tek meclis, tek senato tarafından yönetildi…

Lehistan-Litvanya Birliği

Lehistan-Litvanya Birliği - polonya tarihi -3
Lehistan-Litvanya Birliği’nin 1618 yılındaki sınırları

Lehistan ve Litvanya devletlerinin birleşmesi ile ortaya çıkan bu devlet, 17. yüzyıl Avrupa’sının en büyük ve en güçlü devletlerinden bir tanesi oldu. Lehistan-Litvanya Birliği 1569 tarihinde Lublin şehrinde imzalanan antlaşma ile kurulmuş olsa da, esasında bu iki ülke 1386 yılından önce de işbirliği halindeydiler… 1386 yılında Litvanyalı Jagiellon Hanedanlığı Lehistan’ı yönetmeye başlamıştı; ancak Lublin Antlaşmasına imzalanana kadar kral hariç iki ülkenin bütün yönetim organları ayrı tutulmaktaydı. İki ülkenin de meclisi ve senatosu ayrı ayrı görev yapmaktaydı. Birleşmeden sonra Krakow şehrinde tek bir meclis ve senato oluşturuldu. Ayrıca başkent 1596 yılında Varşova’ya taşındı…

Polonya’nın Parçalanması

Polonya'nın parçalanması - polonya tarihi -4
Polonya’nın parçalanması

1683 yılında gerçekleşen 2. Viyana Kuşatması sırasında, Viyana düşmek üzereyken Lehistan kralı III. Jan Sobieski, 75.000 kişilik bir orduyla Viyana’nın yardımına koştu. 2. Viyana Kuşatmasının başarısız olmasını sağlayan Lehistan, bu savaştan sonra git gide zayıfladı ve Lehistan sayesinde Osmanlı egemenliğinde kurtulan Avrupalı devletler, Lehistan’ın bu zayıflığından yararlandı ve Lehistan’ı kendi aralarında bölüştüler…

1772-1795 yılları arasında 3 kademede Rusya, Avusturya ve Prusya tarafından yapılan bölüşme neticesinde artık Polonya diye bir devlet kalmadı. 1793 yılında Rusya ve Prusya tekrar Polonya’nın geri kalan bölgelerini ikinci bir defa daha aralarında paylaştılar. Neticede Polonya’nın çok küçük bir kısmı bağımsız kalmıştı; ancak 1795 yılında Rusya, Prusya ve Avusturya kendi aralarında bir antlaşma yaptılar ve Polonyayı tamamen haritadan sildiler. 18. yüzyıl boyunca Polonyalılar Rusya, Almanya ve Avusturya’nın egemenliği altında yaşamak zorunda kaldı. Osmanlı Devleti bu bölüşmeden rahatsızdı ve her zaman karşı çıkmıştı. Öyle ki, bağımsızlığını tamamen kaybeden Polonyalılara yardım elini ilk uzatmış, Polonya‘daki bağımsızlık hareketlerini desteklemiş ve Polonyalı göçmenlere kucak açmıştır. Ve hatta İstanbul yakınlarındaki Polonezköy‘ün temelleri bu dönemde atılmıştır.

Polonya, 1918 yılında yapılan Versay Antlaşması sayesinde tekrar bağımsızlığını kazandı ve Cumhuriyet ilan edildi. 1. Dünya Savaşı kahramanı Józef Piłsudski ise 1930’ların ortalarına kadar Polonya’yı yönetmiştir…

2. Dünya Savaşında Polonya

hitler - polonya tarihi -5
Alman askerlerin öldürdüğü Yahudilerin cesetlerini inceleyen Polonyalılar (1945)

Polonya, 1918 yılında bağımsızlığına kavuşmuş olsa da ülkede istikrarsızlık dönemi başlamıştı. 1. Dünya Savaşı kahramanı Józef Piłsudski tarafından yönetilen Polonya, bu sefer de otoriter bir rejimin esiri altında kaldı. Ülkede bulunan 8 milyonluk Ukraynalı, Beyaz Rus, Litvanyalı, Alman ve Rus azınlıkların varlığı ise sosyal, siyasi ve ekonomik sorunları iyice arttırmaktaydı.

Öte yandan patlak veren Danzig (Gdansk) Sorunu ile Polonya, büyük bir bunalımın içine daha girmiş oldu… Gdansk şehri halkının büyük çoğunluğunun Alman olması nedeniyle kent Danzig adını almış ve özerk ilan edilmiş. Gdansk şehrinin özerk ilan edilmesiyle beraber Almanya’nın elinde bulunan Doğu Prusya ile Almanya’nın geri kalan kısmının bağlantısını kesmekteydi. Böylece Hitler Almanya’sı döneminde Polonya‘nın güvenliğini tehdit eden Danzig Sorunu çıkmış oldu. Auschwitz Birkenau Nazi Toplama Kampı başlıklı makalemizi de incelemenizi öneririz.

Hitler Almanya’sı ile Sovyet Rusya’nın kendi aralarında Saldırmazlık Paktı imzalaması ile 1939 yılında Polonya dördüncü kez paylaşılmış oldu… Almanya’nın Polonya’yı işgali 2. Dünya Savaşı’nı başlatmıştır.. Bir yandan Hitler Almanya’sının ordusu saldırırken, diğer yandan Sovyet Rusya’nın ordusu saldırmaya başlamıştı. İki cephede birden savaşacak gücü kalmayan Polonya, artık Hitler Almanya’sının eline düşmüştü ve insanın insana yapabileceği en büyük zulüm başlamış oldu… Hitlerin emriyle kurulan Polonya’daki Auschwitz toplama kampında yarım milyon insan açlıktan ölürken, 2,5 milyon insan da bu kampta diri diri yakılarak katledilmiştir…

Polonya Halk Cumhuriyeti ve Günümüzde Polonya

1947-1989 yılları arasında ülke Sosyalist yönetim altında yaşamıştır. 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte 1945 yılında Polonya‘da geçici bir hükümet kuruldu. 1947 yılında Polonya Komünist Partisi’nin baskısı altında gerçekleşen seçimlerle beraber Polonya, yıllarca sürecek olan Soğuk Savaş dönemine girdi.

1989 yılına kadar Stalin ve Kruşçev’in baskı dolu yönetimi altında kalan Polonya‘da, 1980’li yıllarda SSCB’de başlayan Glanost ve Perestroyka akımlarıyla beraber Solidarność (Dayanışma) sendikası güç kazandı. Solidarność (Dayanışma) sendikasının başına geçen Lech Walesa, 1983 yılında Nobel Barış Ödülü kazandı ve ayrıca 1990 yılında yapılan başkanlık seçimlerini de kazandı… Polonya 1999 yılında NATO’ya ve 1 Mayıs 2004 yılında da Avrupa Birliğine katıldı. Özetle Polonya, 1989 yılından bu yana Sosyal Demokrasi ile yönetilmektedir…

2023 Küresel Barış Endeksi (Global Peace Index) raporuna göre Dünyanın en huzurlu/barışçıl ülkeleri sıralandı! 162 ülke arasında Polonya 29. Sırada yer alırken, Türkiye 147. Sırada yer alıyor.

Polonya Tarihi Animasyon Filmi

Tüm bu Polonya Tarihi hakkındaki bilgiler öncelikle Wikipedia, daha sonra çeşitli internet sitelerinden yayımlanan İngilizce ve Türkçe tarihi yazılardan araştırmalar sonucu derlenmiştir!

Yorumlar

Polonya’da sınavsız üniversite eğitimi almak ister misiniz? İletişim formunu doldurun, 30 dakikalık ücretsiz telefon görüşmesiyle size 10 yıllık tecrübemizi ücretsiz aktaralım ve tüm sorularınızı cevaplayalım.
Polonya Eğitim Bursu

Eğitime katkı sunmayı amaç edinmiş bir platformuz ve üniversite başvurularınızı tamamen ücretsiz yaparken, aynı zamanda eğitim bursu imkanı da. sunuyoruz...

Burs Başvurusu Yapın
Polonya Üniversiteleri Listesi

13,000'den fazla hazırlık, lisans, yüksek lisans, doktora programını bir arada görebilirsiniz...

Üniversite Arayın

En Son Makaleler

İlginizi Çekebilir
Student Contact Form

Websitemizde en iyi deneyimi yaşamanız için “çerezler (cookies)” kullanılmaktadır.