Gizlilik Politikası

Müşteriler ve ziyaretçiler için GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) madde 13’ü ele alan bilgi maddesi

Aşağıdaki Bilgi Maddesi, Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) 13. ve 14. Maddeleri uyarınca gerekli olduğu şekilde kişisel veri işlemenin şeffaflığına ilişkin zorunlu bilgiler sağlar. Kişisel Verilerin işlenmesiyle ilgili olarak bireylerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımı ve Yönetmeliğin (EC) 95/46 yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi (AB) 2016/679 Tüzüğü.

 I. Kişisel veri yöneticisi

Kişisel verilerin yöneticisi Ender Taş – Polonyadayiz Ender Taş kurucusu,

Adres: Curie-Skłodowskiej 55/61 (lok. 323), 50-369 Wrocław, Poland

NIP: 8982208308, REGON: 022463763

Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir durumda bizimle aşağıdaki yollardan iletişime geçebilirsiniz:

 1. Platform sayfa adresi: www.polonyadayiz.com;
 2. e-mail: info@polonyadayiz.com;
 3. ya da yukarıda yer alan ofis adresine posta ile ulaşılabilir.

II. İşlemenin amaçları ve yasal dayanağı

Kişisel verilerinizin işlenmesi aşağıdaki yasal dayanaklar dikkate alınarak yapılmaktadır:

 1. Sizin tarafınızdan bir veya daha fazla özel amaç için verilen onay (örneğin, bir iletişim formunda verilen onay ile);
 2. Eğer gerekliyse, taraf olduğunuz bir sözleşmenin ifası için veya bir sözleşmenin imzalanmasından önce talebiniz üzerine işlem yapmak için;
 3. Tarafımıza getirilen yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektiğinde (özellikle: vergi ve muhasebe yükümlülükleri, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele ile ilgili yükümlülükler, avukat müvekkilleri arasındaki çıkar çatışmasını önlemeye ilişkin yükümlülükler);
 4. Çıkarlarınız veya temel haklarınız ve özgürlükleriniz bu çıkarların önüne geçmediği sürece tarafımızca izlenen meşru menfaatlerden doğan amaçlar için gerekli olduğunda; bu tür çıkarlar, doğrudan pazarlama, BT sistemlerimizdeki verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamanın yanı sıra olası iddiaları aramak veya bu tür iddialara karşı savunma yapmaktır.

III. İşlediğimiz verilerin kategorileri

Bir sipariş verirseniz, adınız, fatura adresiniz ve e-posta adresiniz gibi kişisel verilerinizi sağlamanız gerekir. İşletmenizin bir parçası olarak sipariş veriyorsanız, şirket adınızı, kayıtlı adresinizi ve vergi kimlik numaranızı (NIP) sağlamalısınız. Veri sağlamak isteğe bağlıdır, ancak sipariş vermek için gereklidir.

Sözleşme amacıyla işlenen siparişle ilgili olarak sağlanan veriler (GDPR Madde 6 (1) (b)), fatura (GDPR Madde 6 (1) (c)), muhasebe belgelerinde yer alan fatura (GDPR Madde 6 paragraf 1 c bendi) ve arşivleme ve istatistiksel amaçlar için (RODO Madde 6 (1) (f)).

Siparişlere ilişkin veriler, siparişin yerine getirilmesi için gerekli süre boyunca ve ardından imzalanan sözleşme kapsamındaki talepler için sınırlama süresinin sona ermesine kadar işlenecektir. Ayrıca bu tarihten sonra veriler istatistiksel amaçlarla işlenmeye devam edebilir. Kişisel verilerinizden gelen faturaları, vergi yükümlülüğünün ortaya çıktığı vergi yılının sonundan itibaren 5 yıl süreyle saklamakla yükümlüyüz.

Bizimle e-posta yoluyla iletişim kurduğunuzda, doğal olarak bize e-posta adresinizi ve mesaja eklediğiniz kişisel verileri bildirirsiniz. Çevrimiçi bir randevu ayarlamak için iletişim formunu veya takvimi kullanırsanız, bize e-posta adresinizi, telefon numaranızı, adınızı ve soyadınızı vermelisiniz. Bize bu verileri sağlamak isteğe bağlıdır, ancak iletişim kurmak için gereklidir.

Böyle bir durumda, verileriniz izninize göre işlenir (Madde 6 (1) (a) ve GDPR). Temas bitiminden sonra işlemenin yasal dayanağı, gelecekte gidişatını göstermek amacıyla yazışmaların arşivlenmesi şeklinde haklı bir amaçtır (GDPR’nin 6 (1) Maddesi f harfi).

IV. Veri alıcıları

Kişisel verilerinizin alıcıları, kamu idaresi kurumları ve kamu görevlerini yerine getiren veya kamu idaresi organları ve adli makamlar adına hareket eden kuruluşlar, kişisel verilerinizi paylaşmamız gereken, bizim adımıza ve gerekirse kişisel verileri işlediğimiz amaçlar için bizimle işbirliği yapan diğer güvenilir kuruluşlar, örneğin özellikle üniversiteler, muhasebe firmaları, hukuk firmaları, BT hizmet sağlayıcıları, Poczta Polska veya kurye şirketleridir.

Kişisel verilerinizi üçüncü ülkelere veya uluslararası kuruluşlara aktarmayız.

V. Veri koruma ilkeleri

Polonyadayiz Ender Taş, Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesini yönetmek için aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:

 1. Kişisel veriler yasal, adil ve şeffaf bir şekilde işlenecektir,
 2. Toplanan kişisel veriler, yalnızca veri paylaşımı ve başvuruların hazırlanması amacıyla özel olarak gerekli olanlar olacaktır, 
 3. Kişisel veriler, yalnızca veri paylaşımı ve başvuruların hazırlanması amacıyla gerekli olduğu sürece saklanacaktır, 
 4. İşleme, toplandıkları ve/veya işlendikleri amaçlarla ilişkili olarak yeterli, ilgili ve gerekli olanlarla sınırlı olacaktır. Kişisel veriler doğru olacak ve gerektiğinde güncel tutulacaktır.
 5. Veri sahibi, kişisel verilerine erişim ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini isteme, verilere ilişkin işlemenin kısıtlanmasını isteme veya talep etme veya veri taşınabilirliği hakkına sahiptir.
 6. Veri sahibi, kendi ülkesindeki bir denetim otoritesine doğrudan şikayette bulunma hakkına sahiptir.

VI. Verilerin üçüncü ülkelere veya uluslararası kuruluşlara aktarılması

Verilerinizi Polonya / AB / Avrupa Ekonomik Alanı dışına aktarmıyoruz.

VII. Veri saklama süresi

Kişisel verileriniz, işleme amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca saklanacaktır, örneğin Kişisel Veri Yöneticisi ile tarafınızca akdedilen sözleşmenin süresi boyunca ve taleplerin sınırlandırılmasına kadar – her durumda veriler en fazla 5 yıl süreyle saklanacaktır; işlem izne dayanıyorsa – rıza geri alınana kadar; ve bize yüklenen ve bizi kişisel verilerinizi saklamaya zorlayan yasal yükümlülüklerden kaynaklanan dönem için – örneğin, “Ordynacja Podatkowa” kapsamındaki yükümlülükler, vergi faturaları, “ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” – her durumda en fazla 20 yıl süreyle saklanacaktır.

VIII. Haklarınız:

Kişisel verilerinize erişim talep etme ve düzeltme, silme, işleme kısıtlamaları talep etme hakkının yanı sıra veri aktarımı ve itirazda bulunma hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yetkili denetleme kurumuna şikayette bulunma hakkına sahipsiniz: “Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.

Veriler, rızanız temelinde işlenirse, rızanızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu, geri çekilmeden önce sizin izninize dayanarak yapılan işlemenin yasallığını etkilemeyecektir.

Haklarınızı kullanmak için info@polonyadayiz.com e-posta adresine bir talepte bulunun veya ofis adresimize bir talep yazısı gönderin. Unutmayın, haklarınızı kullanmadan önce kimliğinizi doğrulamamız gerekecektir.

Diğer bilgiler:

Sizin tarafınızdan kişisel verilerin sağlanması isteğe bağlıdır, ancak sözleşme imzalamak ve gerçekleştirmek, iletişim kurmak, hizmet sağlamak veya kişisel verilerinizi topladığımız diğer amaçları yerine getirmek için gereklidir.

Bu site, işlevselliğini artıran araçların etkinliğini arttırmak için çerezler kullanır. İlk ziyaret sırasında, web sitesi çerezlerin kullanımına ilişkin bilgileri görüntüler. Çerez kullanımının devre dışı bırakılması veya sınırlandırılması, web sitesi işlevselliğinde zorluklara neden olabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir parçası olarak, hiçbir otomatik karar verme türü kullanılmamaktadır.

Student Contact Form

Websitemizde en iyi deneyimi yaşamanız için “çerezler (cookies)” kullanılmaktadır.