T.C. Varşova Büyükelçiliği Seyahat Rehberi!

T.C. Varşova Büyükelçiliği, Yurtdışında ve Polonya'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konsolosluk şubesi üzerinden hangi konularda ne gibi işlemleri yapabileceklerine yönelik bir rehber yazı yayımladı.
T.C. Varşova Büyükelçiliği Seyahat Rehberi!
Konu Başlıkları

T.C. Varşova Büyükelçiliği, Yurtdışında ve Polonya’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konsolosluk şubesi üzerinden hangi konularda ne gibi işlemleri yapabileceklerine yönelik bir rehber yazı yayımladı.

Polonya’ya üniversite eğitimi, çalışma veya gezi amacıyla gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının artması ile beraber, T.C. Varşova Büyükelçiliği’ne yardım amacıyla başvuranların sayıları da her geçen gün artıyor. T.C. Varşova Büyükelçiliği’nin vatandaşları için neleri yapabileceğini ve neleri yapamayacağını detaylı bir şekilde açıkladığı rehber yazıya birlikte bakalım…

T.C. Varşova Büyükelçiliği

Aşağıda yer alan bilgiler T.C. Dışişleri Bakanlığı duyurusundan alınmıştır.

ÖNSÖZ

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yardım ve konsolosluk koruması sağlamak Büyükelçiliklerimizin ve Başkonsolosluklarımızın asli görevlerindendir. Gerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sayısının beş milyona ulaşması, gerek yurt dışına yapılan turistik, ticari ve eğitim amaçlı seyahatlerdeki artış nedeniyle, yurt dışında yardım amacıyla Temsilciliklerimizce başvuran vatandaşlarımızın sayısı da her geçen gün artmaktadır.

“Yurt dışında Konsolosluk Desteği” başlıklı bu kitapçıkta, yurt dışına ve/veya ikamet ettiğiniz ülkeden farklı bir ülkeye yaptığınız seyahatler sırasında dikkat etmeniz gereken hususlar ile yurt dışında güven içinde bulunabilmeniz için yapmanız gerekenler özetlenmekte ve herhangi bir zorlukla karşılaşmanız halinde tarafımızdan sağlanabilecek desteğe değinilmektedir.

Yurt dışı temsilciliklerimizce düzenli olarak verilmekte olan olağan konsolosluk hizmetleri (pasaport, nüfus, noterlik, vatandaşlık, askerlik, evlilik kaydı vb.) bu kitapçığın kapsamı dışında tutulmuştur. Yurt dışı olağan konsolosluk hizmetlerimiz hakkındaki ayrıntılı bilgilere  www.konsolosluk.gov.tr sitesinden ulaşmanız mümkündür.

KİME YARDIM EDEBİLİRİZ?

Yurt dışında bulunan Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarımız,

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve
 • Talep edilmesi ve yerel yasaların izin vermesi hâlinde Türk vatandaşlığının yanı sıra başka ülke veya ülkelerin vatandaşlığına sahip kişilere de yardım edebilirler.

NASIL BİR DESTEK SAĞLARIZ?

 • Olağanüstü durumlarla karşılaştığınızda 7/24 hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezimizi (Tüm ülkelerden +90 312 292 29 29, ayrıca, ABD ve Kanada’dan +18886567656, Almanya’dan +4930568373099, İngiltere’den +442036088090, Avusturya’dan +43800007090, Hollanda’dan +31107660007, Fransa’dan +33180146335) arayabilirsiniz. Konsolosluk Çağrı Merkezimize, WhatsApp üzerinden de (+90 312 292 29 29) ulaşabilirsiniz. Konsolosluk Çağrı Merkezimiz tarafınıza gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeyi anında yapabilmektedir. Sorununuzun takip gerektirdiği hâllerde, konu Konsolosluk Çağrı Merkezimiz tarafından yine anında en yakın dış temsilciliğimiz ve Bakanlık ilgili biriminin dikkatine sunulmaktadır. Bu bilgiyi alan temsilcilik/birim derhal devreye girecek ve tarafınızla doğrudan temasa geçecektir.
 • Acil durumlarda, Dış Temsilciliklerimizin internet sitelerinde bulunan “nöbetçi/acil durum telefon numaraları” vasıtasıyla doğrudan Dış Temsilciliklerimizi de arayabilirsiniz.
 • Yurt dışında pasaportunuzu kaybetmeniz ya da çaldırmanız hâlinde Türkiye’ye dönüş için geçerli olmak üzere size geçici pasaport düzenleyebiliriz.
 • Karşılaştığınız olağandışı durumla alakalı olarak yardım veya destek talebinde bulunmanız hâlinde, yerel makamlarla ve/veya Türkiye’deki ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişiminize yardımcı olabiliriz.
 • Yurt dışında yerel makamlarca hürriyetinizin kısıtlanması (gözaltına alınma, tutuklanma, hüküm giyme) gibi durumlarda, talep etmeniz hâlinde, sizinle en kısa sürede görüşebilmek/temasa geçebilmek için gerekli girişimlerde bulunuruz.
 • Yurt dışında karşılaştığınız olağandışı durum ve/veya yerel makamlarca hürriyetinizin kısıtlanması (gözaltına alınma, tutuklanma, hüküm giyme) hakkında, talep etmeniz hâlinde, yakınlarınız ya da akrabalarınızla temasa geçeriz.
 • Çocuk kaçırma olaylarında, akrabaların yurt dışında vefatı durumunda ve kayıp kişilerin bulunması amacıyla yerel makamlar nezdinde girişimler yaparız. Ülkemizde konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile eşgüdüm hâlinde gerekli takibi yaparız.
 • Bulunduğunuz ülkede savaş, iç savaş, ayaklanma, doğal afet gibi durumların ortaya çıkması ve güvenlik durumunun bunu gerektirmesi hâlinde Türk vatandaşlarının ülkeden çıkartılmaları için gerekli tedbirleri alırız.
 • Seyahat ettiğiniz ülkede maddi açıdan zor duruma düşmeniz hâlinde yakınlarınızın size para transfer etmesine yardımcı olabiliriz.
 • Seyahat ettiğiniz ülkedeki yerel avukatlar, hastaneler, doktorlar, yeminli tercümanlar gibi gerekli olabilecek kişi ve kurumların iletişim bilgilerini size verebiliriz. 

NE YAPAMAYIZ?

 • Geçerli vizenizin olmaması ve/veya geçerli bir pasaporta sahip bulunmamanız durumunda sizin yabancı bir ülkeye girişinizi sağlayamayız.
 • Yabancı ülkelerin sınır kabul, göç ve ikamet politikalarına karışamayız.
 • Olağan konsolosluk hizmetlerimizde (pasaport, nüfus, noterlik, vatandaşlık, askerlik, evlilik kaydı vb.) mevzuatımızda yer almayan uygulama yapamayız.
 • Şahsi anlaşmazlıklarda (mülkiyet, işçi-işveren anlaşmazlıkları, ticari ihtilaflar vb.) taraflardan biri lehine devreye giremeyiz.  
 • Sizin adınıza avukat tutup doğrudan dava takibi yapamayız. Buna karşın, size yardımcı olabilecek kişilerin (örneğin avukat ya da tercüman) iletişim bilgilerini size verebiliriz.
 • Suçun araştırılması sürecine dahil olamayız.
 • Kayıp kişileri fiilen arayamayız.
 • Sizi hapisten çıkartamayız. Ancak hakkınızdaki adli süreçle ilgili olarak şikayetleriniz varsa bunları yerel makamların dikkatine getiririz.  
 • Adli sürece yargı bağımsızlığı ilkesi çerçevesinde müdahale edemeyiz. Ancak, hakkınızdaki dava sürecini yerel makamlar kanalıyla yakından takip ederiz.
 • Hapishanelerde, bulunduğunuz ülke vatandaşlarına sağlanandan daha iyi koşullarda kalmanıza yardımcı olamayız. Buna karşın, talebiniz hâlinde hapishanede dini koşullara uygun yemek çıkartılması ve dini vecibelerin yerine getirilmesi için gereken asgari koşulların sağlanması konularında devreye girebilir; hapishane şartlarının uluslararası standartların altında bulunduğu hâllerde yerel idare ile temasa geçerek bunlara dikkat çekebiliriz. Talep etmeniz ve yerel/fiziki koşulların elvermesi hâlinde, hapishanede sizinle yüz yüze ve/veya telefonla konsolosluk görüşmesi yaparız.
 • Mahkûmiyetinizi tamamlamanızı müteakip hakkınızda yerel mahkemece verilmiş sınır dışı kararı varsa bunu engelleyemeyiz. Cezai ya da idari yargılama sürecine müdahil olamayız.
 • Borçlarınızı veya faturalarınızı ödeyemeyiz.
 • Size yabancı ülkede iş bulamayız. Sizin adınıza iş anlaşmaları yapamayız.
 • Sizin için seyahat planlaması yapamayız.
 • Size özel işlerinizin takibinde yardımcı olamayız. Bankada hesap açılması, cep telefonu hattı alınması vb. özel isleriniz için dış temsilciliklerimizden bir görevlinin size eşlik etmesini sağlayamayız.
 • Hastanelerde, bulunduğunuz ülke vatandaşlarına sağlanandan daha iyi bir sağlık hizmeti almanıza yardımcı olamayız.
 • Reşit yaştaki çocuklarınız ve/veya yakınlarınız hakkındaki şahsi bilgileri onların izni olmadan sizinle paylaşamayız.
 • Adınıza öğrenci yurtlarında kalmak için başvuruda bulunamaz, ev sahipleriyle kira kontratı imzalayamayız.

İLKELERİMİZ

Size yardım sağlarken;

 • Nazik, yardımsever ve profesyonel olmaya;
 • Konsoloslukla ilgili soruları, sorunun niteliğine bağlı olarak, şahsen, telefonda, posta ya da e-posta yoluyla en kısa sürede, en anlaşılır biçimde ve mevzuatımız çerçevesinde yanıtlamaya;
 • Mevzuatımız, yerel mevzuat ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde hangi konularda size yardımcı olabileceğimizi, baştan açık ve net bir şekilde anlatmaya;
 • Mesai saatleri içinde ve dışında karşılaşabileceğiniz ve acil yardım gerektiren durumlarda devreye girmeye;
 • Şahsi bilgilerinizi gizli tutmaya;
 • İstisnasız tüm Türk vatandaşlarının konsolosluk hizmetlerinden faydalanmasını sağlamaya;
 • Konsolosluk hizmetleri ve desteğini önyargısız olarak sunmaya;
 • Konsolosluk hizmetlerinin kalite ve etkinliğini Devletimizin imkânları çerçevesinde artırmaya çalışmaya;
 • Konsolosluk hizmeti sunulan binalarımızın fiziki koşullarını Devletimizin imkânları çerçevesinde iyileştirmeye çalışmaya;
 • Tarafınızdan bizlere çeşitli kanallardan iletilen yapıcı eleştirileri dikkate almaya;
 • Şikâyetlere profesyonelce ve adilane yaklaşmaya;

 özen gösteririz. 

SİZDEN NE BEKLİYORUZ?

 • Dış temsilciliklerimizde görevli personelimizin size karşı nazik, yardımsever ve profesyonel şekilde davranması zorunlu iken, sizlerin de dış temsilciliklerimizde görevli personelimizle temaslarınızda nezaket kuralları içinde hareket etmenizi;
 • Konsolosluk desteğinin kamu kaynakları kullanılarak ve emek sarf edilerek gerçekleştirildiğini unutmamanızı;
 • Gittiğiniz ülkenin kanun ve uygulamalarına riayet etmenizi;
 • Gereksiz risklere atılmamanızı;
 • Turist olarak gittiğiniz ülkelerde yasadışı/kaçak çalışmamanızı;
 • Yurt dışında bulunduğunuz süre zarfında pasaport ve paranıza sahip çıkmanızı;
 • Gittiğiniz yabancı ülkenin güvenlik durumunu önceden araştırmanızı ve Bakanlığımızca yayımlanmış olan seyahat uyarılarını dikkate almanızı;
 • Güvenlik riski bulunan ülkelere seyahat ettiğinizde, gerektiğinde size ulaşılabilmesi ve yardım sağlanabilmesi amacıyla, kimlik ve irtibat bilgilerinizi en yakın dış temsilciliğimize telefon, mektup, faks veya e-postayla iletmenizi;
 • Bulunduğunuz ülkede savaş, iç savaş ve doğal afet gibi olağanüstü gelişmelerin yaşanması hâlinde, gerektiğinde size ulaşılabilmesi ve yardım sağlanabilmesi amacıyla, Bakanlığımız duyuru ve açıklamalarını takip etmenizi, kimlik ve irtibat bilgilerinizi en yakın dış temsilciliğimize telefon, mektup, faks veya e-postayla iletmenizi;
 • Gerektiğinde bulunduğunuz ülkenin yerel makamlarından güvenliğiniz konusunda tavsiye almanızı ve bu tavsiyelere uymanızı bekliyoruz.

SEYAHATTEN ÖNCE

 • Yurt dışına çıkmadan önce, pasaportunuzun geçerlilik süresinin yeterli olduğundan, pasaportunuzda herhangi bir tahrifat (yırtık, kazıntı, silinme vb.) bulunmadığından emin olunuz.
 • Seyahat edeceğiniz ülkenin vize rejimini kontrol ediniz. Türk vatandaşlarının tabi olduğu vizelere ilişkin, Pasaport türlerine göre detaylandırılmış güncel listeye  “http://www.mfa.gov.tr/turk-vatandaslarinin-tabi-oldugu-vize-uygulamalari.tr.mfa” adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Seyahat edeceğiniz ülkenin, ülkeye girişte bir takım özel koşullar (belli bir miktarda nakit para bulundurma, otel rezervasyonu, belli aşıların yapıldığına dair aşı kağıdı bulundurulması zorunluluğu gibi) arayıp aramadığını araştırınız.
 • Seyahat edeceğiniz ülke/ülkelerde belli hastalıklara karşı aşı zorunluluğu bulunup bulunmadığını araştırınız, varsa bu aşıları yaptırınız; gideceğiniz ülkelerde kalış süresinin uzun olması durumunda yapılması gerekebilecek ilâve aşılar da olabileceğini hatırınızda tutunuz.
 • Gideceğiniz ülkenin gümrük uygulamaları hakkında bilgi edininiz. Pek çok ülkenin, ülkeye girişte belli miktarın üzerindeki para ve mücevheratın deklare edilmesini zorunlu kıldığını unutmayınız. 
 • Pasaport fotokopinizi, T.C. Kimlik Numaranızı, varsa seyahat sigortası poliçenizin bir örneğini, gideceğiniz ülkede ikamet edeceğiniz yerin adresini ve telefon numarasını, uluslararası seyahatinizi gerçekleştirirken bineceğiniz uçak, tren, otobüs veya dolmuş biletinizin birer örneğini aile bireylerinize ve yakın arkadaşlarınıza bırakınız.
 • Cüzdanınızda ve pasaportunuzun içinde, size bir şey olması hâlinde, ulaşılabilecek iki kişinin iletişim bilgilerini bulundurunuz.
 • Seyahat edeceğiniz ülkedeki Türk Büyükelçiliğinin, Başkonsolosluklarının ve Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin iletişim bilgilerini kaybetmeyeceğiniz bir yere not ediniz. Yurt dışındaki Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarımızın iletişim bilgilerine ve adreslerine T.C. Dışişleri Bakanlığının “ http://www.mfa.gov.tr/yurtdisi-teskilati.tr.mfa ” internet sayfasından ulaşabilirsiniz.
 • Yanınızda yeterli miktarda nakit döviz bulunduğundan emin olunuz. Mümkün olduğu takdirde, yanınıza kredi kartı veya seyahat çeki de alınız. Kredi kartınızın veya seyahat çeklerinizin kaybolması ya da çalınması durumunda, başvurabileceğiniz banka telefon numaralarını ayrı bir yere not alınız.
 • Gideceğiniz ülkenin güvenlik durumuna ilişkin bilgi edininiz. T.C. Dışişleri Bakanlığının veya seyahat edeceğiniz ülkedeki Büyükelçiliğimizin internet sayfalarında bulunan “seyahat uyarılarını” dikkate alınız. Seyahat uyarılarına Bakanlığımızın “http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?b3026181-6b8f-4fc6-9327-a5113446ce95“ internet adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Gideceğiniz ülke hakkında bir seyahat rehberi satın alınız, yapılan güncel yayınları takip ediniz ve internette araştırma yapınız. Gideceğiniz ülkedeki kanunları ve farklı adetleri önceden öğrenmeye çalışınız.
 • Özel seyahat sigortası yaptırmanız yararlı olacaktır. Seyahat sigortanızın bulunmaması hâlinde, yurt dışında karşılaşabileceğiniz sağlık sorunlarının tüm maliyetini tek başınıza üstlenmek zorunda kalabileceğinizi unutmayın. Seyahat sigortanızın geçerlilik süresini kontrol ediniz. Ailenizle birlikte seyahat etmeniz hâlinde, sigortanın tüm aile bireylerini kapsadığından emin olunuz.
 • Özellikle uzun süreli seyahatlerinizden veya sağlık hizmetlerinin yeterli seviyede bulunmadığı ülkelere yapacağınız seyahatlerden en az bir ay önce sağlık kontrolünden geçmeniz yararlı olacaktır.
 • Yurt dışında diş tedavisinin genellikle çok pahalı olduğunu unutmayınız. Uzun süreli seyahatlerinizden önce dişçinizde gerekli kontrolleri yaptırınız.
 • Düzenli ilaç kullanma zorunluluğunuzun bulunması hâlinde, yanınıza yeterli miktarda ilaç almayı unutmayınız. Beraberinizdeki ilaçların son kullanım tarihlerine dikkat ediniz.
 • Bazı ilaçların içerdiği maddeler nedeniyle bazı ülkelere sokulması yasak olduğundan, kullandığınız reçeteli ilacın reçetesini, tercihen İngilizce çevirisi ile birlikte, yanınızda bulundurunuz; beraberinizde götüreceğiniz ilaçların gideceğiniz ülkeye sokulması kesinlikle yasak bulunan ilaçlar arasında olup olmadığını kontrol ediniz.
 • Kişisel güvenliğiniz için bazı basit önlemler almaktan kaçınmayınız. Örneğin, seyahat sırasında üzerinizde çok miktarda mücevher taşımayınız.
 • Yabancı bir ülkeye giderken beraberinizde gıda maddesi götürmeyiniz. Özellikle hayvansal gıdaların (et, süt, peynir vb.) birçok ülkeye sokulmasının yasak olduğunu unutmayınız.
 • Eğer arabayla yurt dışına çıkmak istiyorsanız, arabanızın bakımını yaptırınız. Arabanın evrakının ve ehliyetinizin yanınızda olduğundan emin olunuz. Gerekli sigortalı zamanlıca yaptırınız.
 • Yurt dışına çıkmadan yanınızda götürdüğünüz mücevher ve değerli eşyanın fotoğraflarını çekiniz. Mücevher veya değerli eşyanızın çalınması durumda, sigortadan tazminat alabilmek için bu fotoğraflar delil teşkil edecektir.
 • Ziyaret edilecek ülkelerdeki şehir cereyanı hakkında önceden bilgi alınız ve buna göre uygun özellikte cihazlarla (tıraş makinesi, adaptör vb.) yola çıkınız.
 • Bulunulacak ülkedeki yol koşulları, trafik alışkanlıkları ve kurallarıyla ilgili olarak özellik arzeden hususlar hakkında bilgi edininiz ve bu çerçevede hazırlıklı olunuz.

SEYAHAT SIRASINDA

 • Türk vatandaşları açısından vize alınarak seyahat edilen bir ülke için almış olduğunuz vizenin size ve aile mensuplarınıza anılan ülkeye mutlak giriş hakkı sağlamadığını unutmayınız. Bu bağlamda, vizesini aldığınız yabancı ülkeye girişte ilgili emniyet makamları tarafından sizlere yöneltilebilecek sorulara dikkatle cevap veriniz. Muhataplarınızla gereksiz tartışmalara girmekten kaçınınız
 • Vize başvurusu sırasında sizden istenen belgelerin örneklerini ülkeye girişte muhakkak yanınızda bulundurunuz.
 • Yabancı ülkeye giriş sırasında ilgili yetkililerin (sınır polisi, gümrük görevlileri vb.) beraberinizde getirdiğiniz özel eşyayı ve bu bağlamda bavulunuzu kontrol edebileceklerini unutmayınız. Bu yönde bir taleple karşılaşılması halinde soğukkanlılığınızı koruyup, yerel yetkililerin talebi doğrultusunda hareket ediniz
 • Hususi Pasaport veya Hizmet Pasaportu hamili iseniz seyahat etmekte olduğunuz ülke hamili bulunduğunuz pasaporta vize muafiyeti tanıyor olsa dahi, ülkeye giriş esnasında sınır yetkililerince sizden ek bilgi ve belge talep edilebileceğini hatırda tutunuz.
 • Toplantı için geliyorsanız görev belgesi (tercihan İngilizce veya Fransızca) yanınızda bulundurunuz. Ayrıca söz konusu ülkede vizeden muaf olarak bulunabileceğiniz azami kalış süresini aşmayınız
 • Pasaportunuzu koruyunuz. Pasaportunuzu kaybetmeniz hâlinde Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tarafından, Türkiye’ye dönüşünüzü teminen size geçici pasaport düzenlenecektir.
 • Yurt dışında bulunduğunuz sürede pasaportunuzu emniyetli bir şekilde muhafaza ediniz. Ayrıca, pasaport, kimlik kartı ve sürücü belgesi fotokopisi gibi kimliğinizi ispat edebileceğiniz bir belgeyi yanınızda taşıyınız.  Tüm belgelerinizin bir arada taşınmaması sözkonusu belgelerin çalınması veya kaybolması durumunda dış temsilciliklerimizce size sağlanacak yardımı kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.
 • Pasaportunuzun fotokopisini, her zaman pasaportunuzdan ayrı bir yerde bulundurunuz.
 • Güvenliğiniz için basit bazı tedbirler almaktan kaçınmayınız. Mümkün olduğu takdirde mücevherlerinizi ve değerli eşyalarınızı görünür şekilde taşımayınız veya kaldığınız yerde emniyetli muhafaza altına alınız. Uygun koşullar mevcutsa, beraberinizde o gün için yetecek kadar para ve bir kredi kartı bulundurunuz. Paranızın kalanını ve diğer kartlarınızı otel kasanızda bırakınız. Gideceğiniz ülkelerin mevzuatını inceleyerek, ülkeye girişte üzerinizde bulunan nakit para, mücevher veya antika değeri olan eşyanızı gümrüğe beyan etmeyi unutmayınız.
 • Bulunduğunuz ülkenin güvenlik durumunu internetten ve medyadan takip ediniz. Bulunduğunuz şehirde gideceğiniz semtlerin güvenlik durumunu araştırınız.
 • Türkiye’de almayacağınız riskleri yurt dışında da almayınız. Bir olay tehlikeli gözüküyorsa, muhtemelen gerçekten de tehlikelidir. 
 • Ailenizle ve arkadaşlarınızla belli aralıklarla temasa geçiniz. Özellikle savaş, iç savaş, terör saldırısı gibi durumların yaşandığı bölgelerdeyseniz, yakınlarınızla her gün konuşmaya özen gösteriniz. Sizin kendinizi güvende hissetmeniz, yakınlarınızın sizin için endişelenmesini engellemez.
 • Tanımadığınız ya da az tanıdığınız insanların kaldıkları yerlere gitmeyiniz. Bu insanları kaldığınız yere davet etmeyiniz. Tanımadığınız ya da az tanıdığınız insanlarla para ilişkisi içine girmeyiniz. Emanet kabul etmeyiniz.
 • Bulunduğunuz yerin yasalarına saygı gösteriniz. Yasaları ihlal etmenizin ağır sonuçlar doğurabileceğini unutmayınız.
 • Motorlu taşıt kullanıyorsanız, trafik kurallarına uymaya azami özen gösteriniz. Özellikle şehir içinde dolaşırken, aracınızın kapılarının içeriden kapalı olmasına ve camların da ancak hava girebilecek kadar açık olmasına dikkat ediniz. Kapkaç olaylarının çoğu kırmızı ışıkta bekleme anında gerçekleşmektedir. Aracınızı park ettiğinizde ise içerisinde görünür şekilde hiçbir eşya bırakmayınız. Karayolu ile yapacağınız seyahatlerde, aracınızın ağırlığına uygun otoyol geçiş bileti almayı unutmayınız ve bunu seyahatiniz boyunca muhafaza ediniz. Seyahat sırasında konaklama ihtiyacı zorunluysa güvenli bir mekân tercih ediniz. Araç içinde mümkün olduğunca gecelemekten kaçınınız
 • Bulunduğunuz ülkedeki yasal kalış süresini ihlal etmeyiniz. İhlal neticesinde sınır dışı edilme ve geçici olarak alıkonulma gibi olumsuzluklarla karşılaşabileceğinizi unutmayınız.
 • Kaçak olarak çalışmayınız. Kaçak çalışmanın bulunduğunuz yerin kanunlarının ihlali anlamına geleceğini unutmayınız. Kaçak çalışmanın şahsi güvenliğiniz için ağır sonuçları olabileceğini dikkate alınız.
 • Yerel adetlere saygı gösteriniz. Özellikle farklı dinlere mensup kişilerin ibadet yerlerini ziyaretinizde, farklı ibadet şekilleriyle karşılaşacağınızı unutmayınız. İbadet yerlerinde, kurallara saygılı ve insanlara hoşgörülü davranınız. Yabancı ülkelerdeki giyim tarzı, sizin giyim tarzınızdan farklı olabilecektir. Farklı giyim tarzlarına karşı hoşgörülü olunuz.
 • Bulunduğunuz ülkeye ilişkin sağlık uyarılarını dikkate alınız. Şişe suyu içmeye ve nerede ne yediğinize dikkat etmeye özen gösteriniz.
 • Yurt dışına seyahat sırasında Türkiye’den emekli olanların sigorta kurumundan alacakları AT formunu yanlarında bulundurmaları gerekmektedir
 • Yurt dışından satın aldığınız ve Türkiye’ye getireceğiniz mallar için gümrük vergisi ödemeniz gerekebileceğini unutmayınız.
 • Uyuşturucu ile bağlantılı suçlar her ülkede çok ağır şekilde cezalandırılmaktadır. Yurt dışında tanımadığınız kimselerden paket ya da benzeri eşya almayınız. Tanıdığınız insanlardan aldığınız paketlerin içini mutlaka kontrol ediniz. Havaalanlarında ve kalabalık yerlerde çanta ve valizlerinize sahip çıkınız.

YURT DIŞINDA YAŞAYACAKSANIZ

 • Bu durumda gideceğiniz ülkede oturum izni almanız gerekeceğini unutmayınız. Oturum izinleri hakkında gideceğiniz ülkenin Türkiye’deki temsilciliğinden ve internetten bilgi edinebilirsiniz.
 • Türkiye’den emekli olmayı düşünüyorsanız, Sosyal Güvenlik Kurumu ile temasa geçiniz ve Türkiye’den ayrılmadan gerekli işlemleri tamamlayınız. 
 • Gideceğiniz ülkenin sağlık hizmetleri hakkında bilgi edininiz. Sağlık hizmetlerinin pek çok ülkede ücretli olduğunu unutmayınız.
 • Ailenizle birlikte yurt dışına yerleşmeniz hâlinde, çocuklarınızın eğitim alabileceği uygun okulların bulunup bulunmadığına dikkat ediniz. Üniversite öncesi eğitim için, belli bir bedel ödemek zorunda kalabilirsiniz.
 • Türkiye’deki arabanızı yurt dışına götürmek istiyorsanız, gideceğiniz ülkenin araç ithal koşulları hakkında bilgi edininiz.
 • Kendi mali durumunuzu kontrol altında tutunuz. Enflasyon, vergi yükümlülükleri, ekonomik dalgalanmalar gibi durumlara hazırlıklı olunuz.
 • Yerleştikten sonra, uygun bir zamanda T.C. Büyükelçiliğine/Başkonsolosluğuna giderek adres beyanında bulununuz.
 • Yerleştiğiniz yerin belediyesine ve gerekmekteyse diğer kurumlarına kayıt yaptırınız.
 • Yurt dışında eğitim amaçlı olarak bulunmanız halinde ilgili Büyükelçiliğimiz/Başkonsolosluğumuz Eğitim Ataşeliğine uygun bir zamanda kaydınızı yaptırınız. Ayrıca, varsa, eğitim almayı düşündüğünüz şehirde faaliyet göstermekte olan Türk öğrenci dernekleriyle önceden temas kurunuz
 • Türkiye’deki yakınlarınıza adres ve telefon bilgilerinizi veriniz. Adres değişikliklerinden yakınlarınızı haberdar ediniz.
 • Bulunduğunuz ülkenin dilini öğrenmeye gayret gösteriniz.
 • Bulunduğunuz ülkede, varsa bir Türk bankasında yoksa Türk bankalarıyla çalışan yerel bir bankada hesap açtırınız. Para transfer işlemlerinizi hesabınızın bulunduğu banka üzerinden yapınız.
 • Bulunduğunuz ülkedeki, dış temsilciliklerimizce bilinen Türk dernekleri veya birlikleri gibi sivil toplum kuruluşlarıyla temasa geçiniz. 

YURT DIŞINDA ÇALIŞACAKSANIZ

 • Türkiye’den çıkmadan önce işvereninizle sözleşme imzalamayı ihmal etmeyiniz.
 • İşverenle akdedeceğiniz sözleşmenin hükümlerini şartlarınıza göre değerlendirerek, çalışma kararınızı veriniz. Sözleşmenin özellikle sizin sorumluluklarınızı belirleyen hükümleri ötesinde olası taleplerinizin ortaya çıkması halinde mağdur olabileceğinizi unutmayınız.
 • Çalışacağınız ülkenin yerel makamlarının iş ve işveren haklarına ilişkin mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmaya çalışınız.
 • Gideceğiniz ülkede çalışma izni almanız gerekeceğini unutmayınız. Çalışma izinleri hakkında gideceğiniz ülkenin Türkiye’deki temsilciliğinden ve/veya internetten bilgi edinebilirsiniz.
 • Kaçak olarak çalışmayınız. Kaçak çalışmanın bulunduğunuz yerin kanunlarının ihlali anlamına geleceğini unutmayınız. Kaçak çalışmanın şahsi güvenliğiniz için ağır sonuçları olabileceğini dikkate alınız.

SİZE BİR ŞEY OLURSA

Kayıp / Çalıntı Pasaport veya Para

 • Eğer pasaportunuz çalınırsa, derhal yerel polise başvurunuz ve pasaportunuzu kaybettiğinize dair bir belge alınız (Bu bildirimi yapmanız pasaportunuzun üçüncü şahıslarca yasadışı kullanımı halinde haklarınıza zarar gelmemesini de sağlayacaktır.)  En yakın Büyükelçiliğimiz/Başkonsolosluğumuza giderek yeni pasaport başvurusu yapabilir veya Türkiye’ye dönüşünüzü teminen geçici pasaport alabilirsiniz.
 • Paranız ya da değerli bir eşyanız çalınırsa, yerel polise başvurunuz. Gerekirse bir avukat tutunuz. Bir hırsızlık olayının mağduru olmuşsanız, olayın olduğu yere en yakın polis karakoluna yazılı şikâyette bulunarak, çaldırdığınız eşya, para ve değerli kâğıtların listesini de içeren tutanağı mutlaka alınız. Bazı ülkelerde polis şikâyet almak istemeyebilir ve sizi en yakın Türk Temsilciliğine yönlendirebilir. Polisten tutanak almak konusunda ısrarcı olunuz.
 • Kredi kartınız/seyahat çekiniz çalınırsa/kaybolursa derhal bankanızla temasa geçerek kartınızı/çeklerinizi iptal ettiriniz.
 • Paranızın veya para yerine geçebilen kartlarınızı (kredi kartı vb.) kaybetmeniz veya çaldırmanız halinde Türkiye’deki yakınlarınızla temasa geçerek size para göndermelerini isteyiniz.

Bir Suçun Mağduru Olma Durumunda

 • Yerel polis ve yerel kanunlar hakkında size bilgi verebiliriz.
 • Herhangi bir suça ilişkin inceleme yapamayız. Delil toplayamayız. Birçok ülkede mahkemeler, davanın tarafları dışında kalan Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklar dahil üçüncü kişilerin bilgi taleplerini reddetmektedirler. Bu nedenle, yerel makamlar ve mahkemeler önünde şahsi haklarınızı savunmak üzere avukat tutmanız gerekebilecektir. İhtiyaç duymanız hâlinde avukat (ya da tercüman) bulmanıza yardımcı olabiliriz.
 • Yargı sürecine müdahale edemeyiz ve mahkemece verilen kararların sizin lehinize çıkmasını sağlayamayız.
 • Tedavi görmeniz gereken durumlarda, sizi yerel hastane ve doktorlara yönlendirebiliriz. Ancak, hastane masraflarınızı karşılayamayız.
 • Fiziki zarar görmeniz hâlinde, birçok ülkede maddi ve manevi tazminat davası açabileceğinizi unutmayınız.

Hastane

 • Hastaneye yatırıldığınıza ve yardıma ihtiyacınız olduğuna dair bilginin Büyükelçiliğimize, Başkonsolosluğumuza ve/veya Bakanlığımıza ulaşmasını müteakip en kısa zaman içinde sizinle temasa geçeriz ve durumunuzla ilgileniriz.
 • Bir suç neticesinde hastaneye yatırılmanız hâlinde durumunuzla ilgileniriz.
 • Talep etmeniz hâlinde, sağlık durumunuz hakkında Türkiye’deki yakınlarınıza bilgi veririz.
 • Yurt dışında seyahat sırasında karşılaştığınız sağlık sorunlarına ilişkin hastane masraflarınızı karşılayamayız. Buna karşılık yakınlarınızın size para transfer etmesine yardımcı oluruz.
 • Yabancı ülkede aldığınız tedaviye ilişkin tüm yazılı bilgi, tahlil sonuçları ve reçeteleri saklayınız. Türkiye’ye dönüşünüzün ardından, gerekli görmeniz hâlinde, aldığınız tedavi ve kullandığınız ilaçlar hakkında, Türkiye’deki doktorlara bilgi veriniz.
 • Yurt dışına tedavi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) onayı ile gönderilmiş olan ciddi sağlık sorunları bulunan (kanser, organ nakli vb.) vatandaşlarımızın durumlarıyla yakından ve hassasiyetle ilgileniriz.

Gözaltı/Tutuklanma/Hapis

 • Tutuklandığınız takdirde bu durumunuzun ilgili Türk temsilciliğine bildirilmesini şahsen talep etmeniz gerektiğini unutmayınız. Bu konuda yerel makamlar tarafından bize bilgi verilmesini takiben sizinle en kısa zamanda görüşmeye çalışırız.
 • Personelimiz, gözaltına alınma/tutuklanma/mahkum olma gerekçeniz ne olursa olsun, önyargısız bir şekilde, sizi desteklemeye ve size yardımcı olmaya çalışır.
 • Tutuklanmanızı, aldığınız cezaları vb. resmi kanallardan Türkiye’deki ilgili kurum ve kuruluşlara bildiririz.
 • Yerel makamlar yasal şekilde salıvermedikçe, sizi hapisten veya tutukevinden çıkarmamız mümkün değildir. Türk vatandaşı olduğunuz için size özel muamele yapılmasını talep edemeyiz.
 • Hapishane şartlarının uluslararası standartların altında bulunduğu hâllerde yerel idare ile temasa geçerek endişemizi dile getiririz.
 • Hapiste/gözaltında bulunduğunuz süre zarfında sizi belli aralıklarla ziyaret ederiz. Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da hükümlü vatandaşlarımızın bazı ihtiyaçlarının (sigara, gazete, diş macunu vb.)  karşılanması için özel bir kamu kaynağı veya bütçemiz bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu ihtiyaçlarınızı yakınlarınız ve hayırseverler kanalıyla temin etmeye de gayret ederiz.
 • Şahsınız için avukat temin edip, dava masraflarını karşılayacak bir kamu kaynağı veya bütçemiz bulunmamaktadır. Ancak, uygun bir avukatla temsil edilmeniz için avukat tavsiyesinde bulunabiliriz.

Olağanüstü Durumlar/Tahliye

Bulunduğunuz ülkede savaş, iç savaş, ayaklanma, doğal afet gibi durumların ortaya çıkması hâlinde, güvenlik nedenleriyle Türk vatandaşlarının ülkeden çıkartılmaları/tahliye edilmelerini gerektiren gelişmeler olabilir. Böyle durumlarda Bakanlığımız dahil tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımız eşgüdüm halinde hareket etmekte ve gelişmelerin anlık seyrine göre vatandaşlarımızın güvenli şekilde bulundukları yerden çıkartılmalarını teminen gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bu çerçevede;

 • Güncel gelişmeleri basın-yayın organlarından takip etmeye gayret ediniz. İnternete erişiminiz varsa, Bakanlığımız web sitesinden (www.mfa.gov.tr) duyuru ve açıklamaları takip ediniz.
 • En kısa sürede en yakın Büyükelçiliğimiz, Başkonsolosluğumuz, Bakanlığımız ve/veya Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (Tüm ülkelerden +90 312 292 29 29, ayrıca, ABD ve Kanada’dan +18886567656, Almanya’dan +4930568373099, İngiltere’den +442036088090, Avusturya’dan +43800007090, Hollanda’dan +31107660007, Fransa’dan +33180146335)   ile temas ediniz.
 • Bulunduğunuz bölgede varsa diğer vatandaşlarımız ile temas hâlinde olunuz.
 • Büyükelçiliğimiz, Başkonsolosluğumuz, Bakanlığımız ve/veya Konsolosluk Çağrı Merkezimizin yönlendirmeleri çerçevesinde hareket ediniz. Buralardan edindiğiniz bilgileri aynı bölgede temas hâlinde olduğunuz diğer vatandaşlarımızla paylaşınız.
 • Bulunduğunuz yerde bir çatışma, saldırı vb. olayın vuku bulması hâlinde taraf olmamaya özen gösteriniz. Silahlı gruplarca gasp ve soygun eylemlerine girişilmesi hâlinde can güvenliğinizi ön planda tutacak şekilde hareket ediniz. Varsa diğer vatandaşlarımızla gruplar oluşturmaya çalışınız.
 • Bulunduğunuz bölgede ancak yerel güvenlik koşulları mevcutsa ve gündüzleri seyahat ediniz. Güvenli seyahat ortamı yoksa bulunduğunuz yerde sabit kalınız ve varsa mevcut haberleşme kanallarından (telefon, e-mail) Büyükelçiliğimiz, Başkonsolosluğumuz, Bakanlığımız ve/veya Konsolosluk Çağrı Merkezimize durumunuz ve konumunuz hakkında bilgi veriniz.
 • Tahliye operasyonları çok boyutlu planlama gerektirdiğinden sakin ve sabırlı olunuz.
 • Tahliye edilmeyi beklediğiniz yerde kalabalık bir grup oluştuğu takdirde, organize şekilde bekleyecek düzeni almaya gayret ediniz. Grup içerisinde ekip şefleri belirleyerek, grubu daha küçük alt gruplara bölüp tahliye anında seri hareket kabiliyeti kazanmaya yönelik hazırlıklı olunuz.

Bizi Nerede Bulabilirsiniz?

Yurt dışındaki Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarımızın iletişim bilgilerine ve adreslerine T.C. Dışişleri Bakanlığının http://www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kaynak/Source: T.C. Dışişleri Bakanlığı

Yorumlar

Polonya’da sınavsız üniversite eğitimi almak ister misiniz? İletişim formunu doldurun, 30 dakikalık ücretsiz telefon görüşmesiyle size 10 yıllık tecrübemizi ücretsiz aktaralım ve tüm sorularınızı cevaplayalım.
Polonya Eğitim Bursu

Eğitime katkı sunmayı amaç edinmiş bir platformuz ve üniversite başvurularınızı tamamen ücretsiz yaparken, aynı zamanda eğitim bursu imkanı da. sunuyoruz...

Burs Başvurusu Yapın
Polonya Üniversiteleri Listesi

13,000'den fazla hazırlık, lisans, yüksek lisans, doktora programını bir arada görebilirsiniz...

Üniversite Arayın

En Son Makaleler

İlginizi Çekebilir
Student Contact Form

Websitemizde en iyi deneyimi yaşamanız için “çerezler (cookies)” kullanılmaktadır.