YÖK Denklik Şartları ve Polonya’da YÖK Denkliği

Ana SayfaPolonya'da EğitimYÖK Denklik Şartları ve Polonya'da YÖK Denkliği

YÖK Denklik şartları neler, YÖK denkliği olan üniversiteler, Polonya’da YÖK denkliği, Polonya üniversitelerinin YÖK denklik listesi, Dünyanın ilk 1000 üniversitesi listesi, Polonya’nın en iyi üniversiteleri listesi, Dünyanın en iyi üniversiteleri, Polonya’da YÖK denkliği var mı, YÖK denkliği nasıl alınır, YÖK denklik sorgulama, Bologna süreci nedir, YÖK denklik verdiği üniversiteler…

Yurtdışında eğitim almaya karar veren öğrencilerin en büyük çekincelerinin başında, eğitim alınacak olan üniversitenin YÖK denkliği olup olmadığıdır…

Sizlerle paylaştığım bu rehber yazımda akıllarda soru işareti kalmaması için, genel olarak YÖK denkliği ve Polonya üniversitelerinin YÖK denkliği konusunu çeşitli başlıklar altında detaylı bilgiler paylaşıyor olacağım. Yazıma başlamadan önce yurtdışında ve Polonya’da Eğitim almaya karar veren öğrencilere şunu söylemeliyim ki, “%100 YÖK denklik garantisi” verdiğini iddia eden danışmanlık şirketlerine itibar etmeyiniz!!! Yazımın devamında çeşitli başlıklar altında görebileceğiniz gibi, yurtdışı üniversitelerinin YÖK tarafından akreditasyonu, tanınması ve denklik verilmesi konusunda bazı şartlar vardır ve eğer YÖK denkliği sizin için önemli ise bu şartları yerine getirmeniz gerekir. Dolayısıyla Polonya’da üniversite okumak isteyen öğrencilerin, seçmiş oldukları üniversite için YÖK tarafından denklik verilip verilmediğini bilmeleri önemlidir…

POLONYA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Detaylı Bilgi

YÖK Denkliği Nedir?

Yazımın başında da belirttiğim gibi, yurtdışında eğitim almak isteyen öğrenci ve öğrenci velilerinin akıllarındaki en önemli soruların başında Polonya üniversitelerinin YÖK denkliği var mı? sorusu geliyor. YÖK denklik kavramını biraz daha netleştirmek için sıkça karıştırılan ve aralarında anlam farklılıkları bulunan AkreditasyonTanınma, Denklik ve Bologna Süreci kavramlarını iyi anlamak gerekli. YÖK denklik şartları hakkında detaylı bilgi vermeden önce, bu dört kavramın anlamına ve üniversite kaydı için önemine değinmek istiyorum…

YÖK denklik
YÖK Denklik Şartları

 +  Akreditasyon Nedir?

Genel olarak yükseköğretim sisteminin, özel olarak ise yükseköğretim kurumlarının ulusal ve uluslararası düzeyde kalite, verimlilik, etkinlik gibi belirli performans standartlarına sahip olduğunu ortaya koymayı ve dolayısıyla yükseköğretim talebinde bulunanlara güven tesis etmeyi amaçlayan sistemdir.

Aynı zamanda yükseköğretimde akreditasyon akademik kalite, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun bir aracıdır. Akreditasyon sisteminin amaçları ise, yükseköğretim kurumlarının karşılıklı birbirlerini tanıma sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak ile Diploma ve unvanların karşılaştırılabilmesine yardımcı olmaktır.

Türkiye yasaları uyarınca “Tanıma” ve “Diploma Denklik Süreçleri” konusunda akreditasyon işlemleri sadece YÖK Denklik Birimi tarafından yerine getirilmektedir. Dolayısıyla bu konuda merak ettiğiniz hususlara, direkt olarak denklik birimi ile iletişime geçerek netlik kazandırabilirsiniz.

 +  Tanınma Nedir?

YÖK tarafından tanınma ise daha çok üniversiteler ile ilgili bir konudur. Yani yurtdışında eğitim almaya karar verdiğiniz okulun fiziki yapısı, eğitim müfredatı, eğitim kadrosu gibi birçok kriterin incelenmesi ile, eğitim almak istediğiniz kurumunun üniversite niteliği taşıyıp taşımaması durumudur. Dolayısıyla sahip olacağınız diploma için denklik başvurusu yapmak istiyorsanız eğer, öncelikle diplomanızı aldığınız üniversitenin YÖK tarafından tanınıyor olup olmadığını bilmeniz gereklidir.

Polonya’da Eğitim almak istediğiniz üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını öğrenmek için ise YÖK Denklik Birimi‘ne dilekçe vermeli ve seçmiş olduğunuz üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını öğrenmelisiniz.

Vereceğiniz dilekçe, YÖK Denklik Birimi’ne hitaben yazılmalı ve aşağıda yer alan bilgileri mutlaka içermelidir:

 • Adınız
 • Soyadınız
 • Telefon numaranız
 • Adresiniz
 • Eğitim almak istediğiniz üniversitenin tam adını (Orjinal adı, İngilizce adı ve Türkçe adı ile birlikte)
 • Eğitim almak istediğiniz üniversitenin şehri
 • Eğitim almak istediğiniz üniversitenin ilgili bölümü
 • Almak istediğiniz eğitim düzeyi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans)

Seçmiş olduğunuz üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını bilgisini net bir şekilde öğrenebilmek için, YÖK Denklik Birimi’ne hitaben yazdığınız dilekçeyi posta ya da kargo yolu ile aşağıda yer alan adrese gönderebilirsiniz. En geç 15 gün içerisinde dilekçede belirttiğiniz adresinize cevap postalanacaktır. “YÖK okul tanıma dilekçe örneği“ni buradan indirebilirsiniz.

Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı – 06539 Bilkent / ANKARA

Telefon: 444 8 965 (444 8 YÖK)

E-posta: denklik@yok.gov.tr

 +  Denklik Nedir?

YÖK Denkliği ise, almış olduğunuz eğitimin içeriği ile ilgili bir konudur. Yurtdışındaki ya da Polonya’daki eğitiminiz boyunca almış olduğunuz derslerin, içeriklerinin ve yoğunluklarının, Türkiye’de aynı bölümün zorunlu dersleri, içerikleri ve yoğunluklarıyla uyumlu olması gerekmektedir. Bu kriterlerde uyumluluk var ise size denklik verilir. Ancak bu kriterlerde uyumluluk yok ise, eksik bulunan dersleri Türkiye’de herhangi bir üniversitede almanız ya da Seviye Tespit Sınavı (STS) isimli denklik sınavına girmeniz istenebilir ve denklik sınavında 100 üzerinden 50 puanı almanız durumunda diplomanıza denklik verilir…

Denklik konusunda özellikle Avrupa Birliği süreci ve Bologna anlaşması kapsamında önemli gelişmeler olduğunu ve YÖK’ün bu konudaki tavrınu yumuşatması sonucunda olumlu yönde ilerleme sağlamıştır. Özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerden alınan diplomalarda tanınma ya da denklik anlamında herhangi bir sorun kalmamıştır. Dolayısıyla yazımın devamında okuyabileceğiniz YÖK denklik şartlarını yerine getirdiğiniz taktirde, YÖK denkliği almanız oldukça kolaydır diyebilirim…

Bir önceki bölümde bahsettiğim tanınma durumunda olduğu gibi, seçmiş olduğunuz üniversitenin YÖK tarafından denkliği olup olmadığı bilgisini net bir şekilde öğrenebilmek için, YÖK Denklik Birimi’ne hitaben yazdığınız dilekçeyi posta ya da kargo yolu ile aşağıda yer alan adrese gönderebilirsiniz. Yazımın devamında ise YÖK Denklik Şartları ile uyumlu Polonya’da üniversite eğitimi konusundaki detayları bulabileceksiniz…

Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı – 06539 Bilkent / ANKARA

Telefon: 444 8 965 (444 8 YÖK)

E-posta: denklik@yok.gov.tr

ÇOK ÖNEMLİ !!!

Polonya’da Eğitim almaya karar veren öğrencilerin, üniversite kaydı öncesinde seçecekleri üniversitenin akreditasyon, tanınma ve denklik durumunu YÖK Denklik Birimi ile iletişime geçerek posta/kargo yoluyla sormalarını şiddetle tavsiye edeyorum! En geç 15 gün içerisinde dilekçede belirttiğiniz adresinize cevap postalanacaktır.

 +  Bologna Süreci Nedir?

Akreditasyon, Tanınma ve Denklik konularının net bir şekilde anlaşıldığını düşünüyorum. Bu üç kavram dışında yine sıkça karıştırılan ve hakkında çok da fazla bilgi sahibi olmadığınızı düşündüğüm Bologna Süreci konusuna da kısaca değinmek istiyorum. YÖK denkliği için önemli olan bu kavramı da tanımladıktan sonra, yazımın devamında okuyabileceğiniz YÖK denklik şartları hakkındaki detaylı bölümü daha iyi anlayabileceksiniz. Önceden belirtmem gerekir ki Türkiye ve Polonya, Bologna sürecini kabul eden ülkelerdir.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENDİNİZ Mİ?

Hemen Beğen

Bologna süreci, tüm Avrupa’da yüksek öğretim ve akademik konularda standartlar geliştirmek ve ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerini bağdaştırmak ve Avrupa’da birbiriyle tam uyumlu bir yükseköğrenim alanı yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Bologna Sürecinin esas hedefi, Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ve yükseköğrenim görmek ya da çalışmak isteyenlerin Avrupa’da kolayca dolaşabilmelerini sağlamaktır. Bu sayede Avrupa’nın, gerek yükseköğretim ve gerekse iş imkanları açısından dünyanın diğer bölgelerinden kişiler tarafından tercih edilir hale getirilmesi amaçlanmıştır…

Bir diğer amaç ise, Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesidir. Bu şekilde, bir ülkeden yada yükseköğretim sisteminden bir diğerine geçişin kolaylaşması ve böylece öğrenciler ve öğretim görevlilerinin hareketliliği ve istihdamının artırılması planlanmaktadır.

YÖK Denklik Şartları Nelerdir?

YÖK Denklik şartları konusuna başlamadan önce sizlerle paylaştığım akreditasyon, tanınma, denklik ve bologna süreci kavramları hakkında fikir sahibi olmanızda yarar var diye düşünüyorum.

Öncelikle belirtmem gerekir ki, Polonya’da üniversite okumak için sadece lise diploması ve transkript yeterlidir, ancak sahip olacağınız diplomanızın YÖK tarafından tanınması ve denklik verilmesi sizin için önemli ise, YÖK denklik şartları konusunda bilgi sahibi olmanız gerekiyor…

Son yıllarda Türkiye’den, Türki Cumhuriyetlerdeki ve yurtdışındaki diğer üniversitelere yoğun bir öğrenci akışı yaşanması nedeniyle yönetmelik değiştirmeye karar veren YÖK, Türkiye’de liseyi okuyup, yurtdışında üniversite sınavı şartı aranmadan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk ve mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilere başarı şartı getirdi. Dolayısıyla yurtdışında üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin, üniversite seçimlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor…

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, yurtdışında üniversite eğitimi almak isteyenler için uygulamaya koyduğu kararın nedenlerini şu şekilde özetledi:

 • Yurtdışında üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerde dil bilme ve derslere devam şartı aranmıyordu,
 • Dersler tercüme veya Türkiye’den getirilmiş, öğretim elemanı vasfı olmayan kişilerle sürdürülüyordu,
 • Bu öğrenciler mezuniyet sonrası Türkiye’de sağlık, yargı ve mühendislik gibi alanlarda meslek icra ediyordu.

Tüm bu nedenlerden dolayı, eğer yurtdışında alacağınız diplomanıza YÖK denkliği almak istiyorsanı, bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. YÖK Denklik meselesi biraz karışık olduğu için, konuyu 2 bölümde inceleme ihtiyacı duyuyorum…

  Denklik Önemli Değil İse  

Eğer YÖK Denkiği sizin için önemli değil ise;

 • Benim için YÖK denkliği önemli değil diyorsanız,
 • Yurtdışındaki veya Polonya’daki eğitimimi tamamlayarak, Türkiye’ye döndükten sonra icra edeceğim meslekle ilgili YÖK denklik işlemi benim için önemli değil diyorsanız,
 • Mesleğimi Türkiye dışında, diplomamı tanıyan herhangi bir ülkede icra edeceğim diyorsanız,
 • Türkiye’de özel sektörde, YÖK denkliği istemeyen kurumlarda icra edeceğim diyorsanız, YÖK denklik şartlarını dikkate almanız gerekmiyor. Dolayısıyla sadece lise diploması ve transkript dökümü ile Polonya’da istediğiniz herhangi bir üniversitede eğitim alabilirsiniz…

Örneğin yurtdışında işletme, bilgisayar, tasarım, sinema, televizyon gibi bölümlerden mezun olanlar, Türkiye’ye geldiklerinde genellikle özel sektörde çalışmaktadır. Dolayısıyla denklik bu ve benzeri meslek gruplarındaki işverenler için bir önemli olmayabilir. Kaldı ki, özel sektörde denkliğe değil, daha çok almış olduğunuz eğitimin kalitesine ve sizlerin kendinizi ne kadar iyi yetiştirdiğinize bakılır. Dolayısıyla sizler için YÖK denkliği önemli değil ise, sadece lise diploması ve transkript dökümü ile Polonya’da istediğiniz herhangi bir üniversitede eğitim alabilirsiniz…

  Denklik Önemli İse  

Eğer YÖK Denkiği sizin için önemli ise;

 • Benim için YÖK denkliği önemli diyorsanız,
 • Türkiye’ye geldikten sonra icra edeceğim meslekle ilgili denklik işlemi benim için önemli diyorsanız,
 • Türkiye’de özel sektör ya da devlete ait kurumlarda doktor, eczacı, mimar, diş hekimi, avukat, hakim, mühendis vs olacağım diyorsanız,
 • Askerlik işlemlerim için bu YÖK denkliği almam gerekli diyorsanız, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren aşağıda belirttiğim YÖK denklik şartlarını dikkate almak durumundasınız;

 A.  Dünyanın En İyi 1.000 Üniversitesinde Eğitim Alacaklar:

Yurtdışında eğitime başladığınız yıl, YÖK tarafından kabul edilen aşağıdaki 6 kurum tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 1.000 üniversite içerisine giren üniversitelerde eğitiminizi almış ya da alacaksanız eğer, YÖK tarafından direkt denklik sahibi olursunuz. Tabi ki yine de mezuniyet sonrasında denklik için başvuruda bulunmalısınız, ancak dünyanın ilk 1.000 üniversitesi içerisinde yer alan bir üniversitede diplomasına sahip olacağınız için denklik işlemleriniz hızlı bir şekilde tamamlanacaktır.

Yukarıdaki listede de görebileceğiniz gibi, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması her yıl dünya çapında kabul görmüş özel kuruluşlar tarafından yapılır. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması yapılırken göz önünde bulundurulan çok çeşitli faktörler vardır ve Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması başlıklı yazımda, sizlerle üniversite sıralamalarını yapan en büyük ve en çok kabul gören 6 kuruluşun detaylı bilgisini paylaşıyorum…

Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması

Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması, her yıl dünya çapında kabul görmüş özel kuruluşlar tarafından yapılır ve bu kuruluşlar tarafından genellikle dünyanın en iyi 1000 üniversitesi belirlenir….

 B.  Dünyanın En İyi 1.000 Üniversitesi Dışındaki Diğer Üniversitelerde Eğitim Alacaklar:

Yurtdışında üniversiteye başlayacağınız yıl, YÖK tarafından kabul edilen kurumlar tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 1.000 üniversite içerisine girmeyen bir üniversitelerde eğitim almış ya da alacaksanız ve YÖK tarafından denklik almak istiyorsanız eğer, aşağıdaki ön koşulları yerine getirmeniz gerekecektir…

 •  1.  TIP Doktorluğu Okuyacaklar için Denklik Ön Koşulu

Yurtdışında Tıp Doktorluğu okumak için, 1. sınıfa başlayacağınız yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarına girmiş ve Tıp Doktorluğu alanındaki sıralamada ilk 40 bin içinde yer almış olmanız gerekiyor.

 •  2.  HUKUK Okuyacaklar için Denklik Ön Koşulu

Yurtdışında Hukuk okumak için, 1. sınıfa başlayacağınız yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarına girmiş ve Hukuk alanındaki sıralamada ilk 150 bin içinde yer almış olmanız gerekiyor.

 •  3.  Mimarlık Okuyacaklar için Denklik Ön Koşulu

Yurtdışında Mimarlık okumak için, 1. sınıfa başlayacağınız yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarına girmiş ve Mimarlık alanındaki sıralamada ilk 200 bin içinde yer almış olmanız gerekiyor.

 •  4.  Mühendislik Okuyacaklar için Denklik Ön Koşulu

Yurtdışında Mühendislik okumak için, 1. sınıfa başlayacağınız yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarına girmiş ve Mühendislik alanındaki sıralamada ilk 240 bin içinde yer almış olmanız gerekiyor.

 •  5.  Tıp Doktorluğu, Hukuk, Mimarlık ve Mühendislik Dışındaki DİĞER BÖLÜMLERDE Okuyacaklar İçin Denklik Ön Koşulu

Yurtdışında Tıp Doktorluğu, Hukuk, Mimarlık ve Mühendislik dışında bir bölümde okumak için, 1. sınıfa başlayacağınız yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarına girmiş ve Türkiye’deki yükseköğretim kurumları bünyesindeki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almış olmanız gerekiyor. Dolayısıyla aldığınız puanınız, o yıl Türkiye’de herhangi bir bölümde eğitim almanıza olanak tanıyorsa eğer, yurtdışında da okuyabilir ve YÖK denkliği alabilirsiniz.

 •  6.  ÖSYS Klavuzunda Yer Almayan Alanlarda Okuyacaklar İçin Denklik Ön Koşulu

ÖSYS Kılavuzunda yer almayan alanlarda eğitim alacaksanız eğer, ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 150, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almanız gerekiyor.

Özetle bahsettiğim gibi YÖK’ten denklik almak istiyorsanız eğer, yukarıda belirttiğim şartları yerine getirmelisiniz. Dolayısıyla şartları yerine getirmemeniz durumunda kesinlikle ama kesinlikle “%100 YÖK Denkliği” verilmesi gibi bir durum yoktur. Maalesef birçok danışmanlık şirketi, “%100 YÖK Denkliği” şeklinde gerçekçi olmayan ve sadece çıkar amaçlı söylemlerde bulunabiliyor. Bu tip danışmanlık firmalarından uzak durmanızı tavsiye ederim. Bu konudaki detayları, Polonya’da Eğitim Almak İsteyenlere 10 Tavsiye ve Eğitim Danışmanlık Şirketlerinin Yalanları başlıklı yazılarımda da inceleyebilirsiniz…

Polonya’da Eğitim Almak İsteyenlere 10 Tavsiye

Polonya’da eğitim almak, bazılarınızın hayatında vereceği normal bir karar olabilirken, bazılarınızın ise hayatını değiştirecek bir karar olabiliyor. Neredeyse her gün sizlerden aldığım onlarca soru nedeniyle de…

Eğitim Danışmanlık Şirketlerinin Yalanları

Gözlemleyebildiğim kadarıyla yurtdışı eğitim danışmanlık şirketleri, yurtdışında eğitim almaya karar vermiş öğrencilerin ilk başvurduğu adreslerden bir tanesi… Esasında eğitim danışmanlık şirketleri…

YÖK Denklik Yasası

YÖK denklik yasası ile ilgili en güncel değişiklikleri, doğru bilgi alabilmeniz için zaman kaybetmeden site içerisinde yayımlıyorum. Yukarıda tüm ihtimalleri göz önüne alarak YÖK denklik yasasını en basit haliyle sizlere anlatmaya çalıştım. Bu bölümde ise YÖK tarafından resmi bir şekilde yayımlanan YÖK denklik yasasını inceleyebilirsiniz…

 YÖK Denklik Şartları (16.06.2016 tarihli en güncel şartlar) 

Yurtdışında Öğrenim Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

Yükseköğretim Genel Kurulunun 24.12.2015 tarihli toplantısında; ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl “CWTS Leiden Ranking Academic Ranking”, “Academic Ranking of World Universities (Shanghai)” ve “University Ranking by Academic Performance (URAP)” tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 1000 içerisine giren ve tanınan üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin,

 • Eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmeleri;
 • Eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmeleri;
 • Tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin, mimarlık alanında ilk 200 bin ve mühendislik alanında ilk 240 bin içinde yer almaları;
 • ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye’deki ilgili programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları;
 • ÖSYS Kılavuzunda yer almayan diğer alanlarda eğitim alacakların ise ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 150 puan, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları;
 • Özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvurabilmek için de 2016-YGS’ye girip 2016-YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almalarına;
 • İlk 1000 dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyenlerin YGS ve LYS puanlarına sahip olmadıkları durumlarda;
  • SAT 1 : En az 1000 puan
  • ACT : En az 21 puan
  • Abitur : En az 4 puan
  • Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12
  • GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten
  • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : En az 28
  • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) : En çok 2
  • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) : En az 70

olarak belirlenen muadil belgelerinden biri ile kayıt ve mezun olmaları hâlinde denklik başvurularının bireysel olarak değerlendirilmesine ve yukarıda belirtilen hususların, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, her eğitim-öğretim yılı için geçerli olmasına karar verilmiştir.

YÖK Denklik Şartları İle Uyumlu Polonya’da Eğitim

Yazımın başında belittiğim gibi, sadece lise diploması ve transkript dökümü ile Polonya’da istediğiniz herhangi bir üniversitede eğitim alabilirsiniz. Ayrıca Polonya’da Yüksek Lisans (Master) eğitimi almak için de sadece mezun olduğunuz veya olacağınız üniversite diploması ile üniversite transkript dökümü yeterlidir…

Polonya’da Yüksek Lisans Eğitimi

Eğitim konusunda son yıllarda atağa geçmiş ülkelerden birisi de Polonya. Dolayısıyla hem dünyanın birçok ülkesinde, hem de Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli diploma sahibi olmak isteyen öğrencilerin…

Polonya’da Eğitim almak isteyen ve eğitim sonrasında ise YÖK denkliği almak isteyen öğrencilere, yukarıda detaylı bir şekilde değindiğim YÖK denklik şartlarına ek olarak vermek istediğim bir tavsiye daha var…

Eğer YÖK denklik şartları için yukarıda saydığım durumları sağlamıyor iseniz, yani Polonya’da eğitim almak istediğiniz üniversite ilk 1000 üniversite içerisinde değilse veya ÖSYM tarafından yapılan sınavda barajı geçemediyseniz, yine de Polonya’da üniversite eğitiminizi alabilirsiniz.

Yurtdışında Yüksek Lisans (Master) eğitimi için Yök Denklik Şartları ile ilgili herhangi bir şart aranmadığı için, Polonya’da üniversite eğitiminizin ardından Yüksek Lisans eğitiminize de devam eder ve bu eğitimi tamamlarsanız eğer, YÖK denklik şartları konusunda endişe duymanıza gerek olmayacaktır. Dolayısıyla yüksek lisans eğitiminizin bitiminde YÖK denklik başvurunuzu yapabilir ve hızlı bir şekilde işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz…

YÖK denklik şartları konusunda size önerebileceğim en son alternatif ise, eğer ÖSYM tarafından yapılan sınavda baraj puanını geçemezseniz, Polonya Dil Okulu Danışmanlığı sayfamda detayları görebileceğiniz gibi, Polonya’da İngilizce Hazırlık Eğitimi veya Polonya’da Lehçe Hazırlık Eğitimi alabilir ve hazırlık eğitiminiz bitiminde Türkiye’ye dönerek ÖSYM sınavına girebilirsiniz.

POLONYA DİL OKULU DANIŞMANLIĞI

Detaylı Bilgi

Polonya’da YÖK Denkliği

Polonya’da üniversite okumak istiyorum diyen öğrencilerden gelen soruların başında, “Polonya’da YÖK denkliği var mı?” geliyor. Cevap ise, yazımın başında belirttiğim YÖK denklik şartlarında yer alıyor esasında…

YÖK denklik şartlarını yerine getirmeniz durumunda Polonya’dan mezun olduktan sonra YÖK denkliği almak için başvurunuzu yapabilirsiniz… Tekrar sizleri önemli bir konuda uyarmam gerekirse, “%100 YÖK Denklik Garantisi” veya “%100 Üniversite Kayıt Garantisi” veren ya da verdiğiği iddia eden danışmanlık şirketlerinden uzak durunuz! Eğitim almak istediğiniz üniversitenin YÖK denkliğinin olup olmadığı kararını YÖK Denklik Birimi dışında kimse karar veremez…

YÖK DUYURUSU:

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tanınması/tanınmaması ile ilgili işlemler “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” çerçevesinde sadece Kurulumuz Başkanlığınca yürütülmektedir. Kamuya açık İnternet sitelerinde, muhtelif arama motorlarında vs. yer alan “Yurt Dışında Tanınan Üniversitelerin İsimlerinin Listesi” başlıklı ve içerikli yazılara itibar edilmemesi ve söz konusu bilginin yalnızca Kurulumuzdan yazılı olarak sorulması hususları kamuoyuna önemle duyurulur.

Yazımın başında da belirttiğim gibi, seçmiş olduğunuz üniversite için YÖK tarafından tanınıp tanınmadığı ve denklik verilip verilmediği bilgisini net bir şekilde öğrenebilmek için, YÖK Denklik Birimi ile irtibata geçmelisiniz…

Polonya’da YÖK Denkliği Olan Üniversiteler Listesi

Yukarıda YÖK denklik yasası gereğince ne gibi şartları yerine getirmeniz gerektiğinden detaylı bir şekilde bahsettim. YÖK tarafından kabul edilen “CWTS Leiden Ranking Academic Ranking”, “Academic Ranking of World Universities (Shanghai)”, “University Ranking by Academic Performance (URAP)”, “The Center for World University Rankings (CWUR)”, “QS World University Rankings” ve “Times Higher Education (THE)” sıralamalarına göre dünya üniversite sıralamalarında ilk 1.000 üniversite içerisine giren Polonya üniversitelerinde eğitim almanız durumunda direkt YÖK denkliği alabilirsiniz…

Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması yapılırken göz önünde bulundurulan çok çeşitli faktörler vardır ve Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması başlıklı yazımda, sizlerle üniversite sıralamalarını yapan en büyük ve en çok kabul gören 6 kuruluşun detaylı bilgisini paylaşıyorum…

Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması

Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması, her yıl dünya çapında kabul görmüş özel kuruluşlar tarafından yapılır ve bu kuruluşlar tarafından genellikle dünyanın en iyi 1000 üniversitesi belirlenir….

Dünya’da İlk 1000’deki Polonya Üniversiteleri

YÖK tarafından kabul edilen 6 sıralama kuruluşunun verilerine göre, Dünya’da ilk 1000’de yer alan Polonya Üniversieteleri, aşağıdaki gibidir…

 1.  Jagiellonian Üniversitesi — Jagiellonian University
 2.  Varşova Üniversitesi — University of Warsaw
 3.  Adam Mickiewicz Üniversitesi — Adam Mickiewicz University in Poznań
 4.  Wroclaw Teknik Üniversitesi — Wroclaw University of Technology
 5.  Varşova Teknik Üniversitesi — Warsaw University of Technology
 6.  AGH Bilim ve Teknoloji Üniversitesi — AGH University of Science of Technology
 7.  Wroclaw Üniversitesi — University of Wroclaw
 8.  Nicolaus Copernicus Üniversitesi — Nicolaus Copernicus University
 9.  Lodz Tıp ÜniversitesiMedical University of Lodz
 10.  Lodz Teknik ÜniversitesiLodz University of Technology
 11.  Varşova Tıp Üniversitesi — Medical University of Warsaw
 12. Silesia Üniversitesi — University of Silesia
 13. Poznan Tıp Üniversitesi — Poznań University of Medical Sciences
 14. Lodz Üniversitesi — University of Lodz
 15. Silesia Tıp Üniversitesi — Medical University of Silesia
 16. Gdansk Üniversitesi — Gdansk University
 17. Gdansk Tıp Üniversitesi — Medical University Gdansk

Dünya’da ilk 1000 üniversite içinde yer alan Polonya üniversiteleri, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibariyle gördüğünüz gibi toplamda 17 tanedir. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması her sene düzenli olarak yapıldığı için listede bazı değişiklikler olabiliyor. Dolayısıyla Dünya’da ilk 1000’deki Polonya üniversiteleri listesinde yapılacak olan ekleme ve çıkarmaları güncel bir şekilde bu yazımdan takip etmeniz mümkün. Ayrıca dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına giren Polonya üniversiteleri hakkındaki detaylı yazılarım da, yakın zamanda site içerisinde yer alacaktır…

Polonya’nın En İyi Üniversiteleri Sıralaması

Polonya’nın en iyi üniversiteleri  sıralaması her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli araştırma kuruluşları tarafından yapıldı. Polonya’nın en iyi üniversiteleri 2015 sıralamasına yapılırken çok çeşitli faktörler…

YÖK Denklik Başvurusu Nasıl Yapılır?

YÖK denlik ve YÖK denklik şartları hakkında elimden geldiğince detaylı bilgi verebildiğimi düşünüyorum. Bu aşamadan sonra ise, eğer aklınızda YÖK denklik başvurusu nasıl yapılır, YÖK denklik başvurusu için gerekli belgeler nelerdir, YÖK denklik başvurusu sorgulama nasıl yapılır, YÖK denklik aşamaları nelerdir gibi sorular varsa, YÖK Denklik Başvurusu Nasıl Yapılır? başlıklı detaylı yazımı incelemenizi tavsiye ederim…

YÖK Denklik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Pek Yakında…

Danışmanlık Şirketlerinin Yalanları!

Polonya özelinde konuşmam gerekirse, maalesef bazı danışmanlık şirketlerinin öğrenci ve velileri daha kolay ikna edebilmek için “%100 YÖK denklik garantisi” verdiklerine şahit oluyorum. Yazımın başında belirttiğim gibi, %100 YÖK denklik garantisi verdiğini iddia eden düzenbaz danışmanlık şirketlerine itibar etmeyiniz!!!

Yurtdışında veya Polonya’da üniversite okumak için sadece lise diploması ve transkript yeterlidir ve hiçbir sınava girmeniz de gerekmez. Ancak, sahip olacağınız diplomanızın YÖK tarafından tanınması ve denklik verilmesi sizin için önemli ise, YÖK denklik şartlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu konunun detaylarını Eğitim Danışmanlık Şirketlerinin Yalanları başlıklı yazımda görebilirsiniz…

Eğitim Danışmanlık Şirketlerinin Yalanları

Gözlemleyebildiğim kadarıyla yurtdışı eğitim danışmanlık şirketleri, yurtdışında eğitim almaya karar vermiş öğrencilerin ilk başvurduğu adreslerden bir tanesi… Esasında eğitim danışmanlık şirketleri…

Danışmanlık Firması Kullanmadan Polonya’da Üniversite Kaydı Nasıl Yapılır?

Polonya’da üniversite kaydı konusunda çok fazla merak edilen soru olduğunu biliyorum. Özellikle de Polonya’da Eğitim kategorisi altında yazdığım yazıların, bu konuda araştırma yapan kişiler için önemli…


Umarım Yök Denklik Şartları ve Polonya’da YÖK Denkliği başlıklı yazımı yararlı bulmuşsunuzdur. Bu yazıdan arkadaşlarınızı da haberdar etmek için aşağıdaki sosyal paylaşım düğmelerini kullanabilirsiniz.

Ender Taş
Ender Taşhttps://www.polonyadayiz.com/
Polonya hakkında merak ettiği konularda yeterli bilgilere ulaşamayınca kendi sitesini açmaya karar veren ve elde ettiği bilgileri karşılık beklemeden insanlarla paylaşmayı amaç edinen bir gönüllüyüm :) Polonya’da Yaşam, Eğitim, Gezi, Lehçe ve İngilizce gibi konularda merak ettiğiniz tüm konuları benimle paylaşabilirsiniz. Sizler de kendi bilgi ve tecrübelerinizi de yazıya dökerek bu gönüllülük hareketine katkıda bulunalirsiniz. Ayrıca Polonya genelinde her türlü konuda danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz. Ender Taş - Mechanical Engineer & Production Manager (Master Degree)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.

Danışmanlık Hizmetleri

Ücretli ve Ücretsiz Danışmanlık

Burs Veriyoruz!

2.000 Euro Polonya Eğitim Bursu Veriyoruz!

Üniversite Arama Motoru

Polonya Üniversiteleri Bir Arada...

En Çok Okunanlar

harcsiz-ogrenci-pasaportu

Harçsız Öğrenci Pasaportu Hakkında Her Şey!

137
10 Şubat 2016 tarihli yeni pasaport harçları yasasına ile birlikte, artık hayatımıza öğrenci pasaportu diye bir terim de girmiş oldu... Bildiğiniz gibi 2016 yılında önce ehliyetlerde, daha...