YÖK Denklik Şartları ve Polonya’da YÖK Denkliği

YÖK Denklik şartları neler, YÖK denkliği olan üniversiteler, Polonya’da YÖK denkliği, Polonya üniversitelerinin YÖK denklik listesi, Dünyanın ilk 1000 üniversitesi listesi, Polonya’nın en iyi üniversiteleri listesi, Dünyanın en iyi üniversiteleri, Polonya’da YÖK denkliği var mı, YÖK denkliği nasıl alınır, YÖK denklik sorgulama, Bologna süreci nedir, YÖK denklik verdiği üniversiteler…
YÖK Denklik Şartları ve Polonya’da YÖK Denkliği
Konu Başlıkları

Yurtdışında eğitim almaya karar veren öğrencilerin en büyük çekincelerinin başında, eğitim alınacak olan üniversitenin YÖK denkliği olup olmadığı konusudur…

Sizlerle paylaştığım bu rehber yazımda akıllarda soru işareti kalmaması için, genel olarak YÖK denkliği ve Polonya üniversitelerinin YÖK denkliği konusunu çeşitli başlıklar altında detaylı bilgiler paylaşıyor olacağım.

Yazıma başlamadan önce yurtdışında ve Polonya’da eğitim almaya karar veren öğrencilere şunu söylemeliyim ki, “%100 YÖK denklik garantisi” verdiğini iddia eden danışmanlık şirketlerine itibar etmeyiniz!!!

Yazımın devamında çeşitli başlıklar altında görebileceğiniz gibi, yurtdışı üniversitelerinin YÖK tarafından akreditasyonu, tanınması ve denklik verilmesi konusunda bazı şartlar vardır. Eğer YÖK denkliği sizin için önemli ise bu şartları yerine getirmeniz gerekir. Dolayısıyla Polonya’da üniversite okumak isteyen öğrencilerin, seçmiş oldukları üniversite için YÖK tarafından denklik verilip verilmediğini bilmeleri önemlidir…

YÖK Denkliği Nedir?

YÖK denklik

Yazımın başında da belirttiğim gibi, yurtdışında eğitim almak isteyen öğrenci ve öğrenci velilerinin akıllarındaki en önemli soruların başında Polonya üniversitelerinin YÖK denkliği var mı? sorusu geliyor.

YÖK denklik kavramını biraz daha netleştirmek için sıkça karıştırılan ve aralarında anlam farklılıkları bulunan AkreditasyonTanınma, Denklik ve Bologna Süreci kavramlarını iyi anlamak gerekli. YÖK denklik şartları hakkında detaylı bilgi vermeden önce, bu dört kavramın anlamına ve üniversite kaydı için önemine değinmek istiyorum…

Akreditasyon Nedir?

Genel olarak yükseköğretim sisteminin, özel olarak ise yükseköğretim kurumlarının ulusal ve uluslararası düzeyde kalite, verimlilik, etkinlik gibi belirli performans standartlarına sahip olduğunu ortaya koymayı ve dolayısıyla yükseköğretim talebinde bulunanlara güven tesis etmeyi amaçlayan sistemdir.

Aynı zamanda yükseköğretimde akreditasyon akademik kalite, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun bir aracıdır. Akreditasyon sisteminin amaçları ise, yükseköğretim kurumlarının karşılıklı birbirlerini tanıma sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak ile Diploma ve unvanların karşılaştırılabilmesine yardımcı olmaktır.

Türkiye yasaları uyarınca “Tanıma” ve “Diploma Denklik Süreçleri” konusunda akreditasyon işlemleri sadece YÖK denklik birimi tarafından yerine getirilmektedir. Dolayısıyla bu konuda merak ettiğiniz hususlara, direkt olarak denklik birimi ile iletişime geçerek netlik kazandırabilirsiniz.

Tanınma Nedir?

YÖK tarafından tanınma ise daha çok üniversiteler ile ilgili bir konudur. Yani yurtdışında eğitim almaya karar verdiğiniz okulun fiziki yapısı, eğitim müfredatı, eğitim kadrosu gibi birçok kriterin incelenmesi ile, eğitim almak istediğiniz kurumunun üniversite niteliği taşıyıp taşımaması durumudur.

Dolayısıyla sahip olacağınız diploma için denklik başvurusu yapmak istiyorsanız eğer, öncelikle diplomanızı aldığınız üniversitenin YÖK tarafından tanınıyor olup olmadığını bilmeniz gereklidir.

Polonya’da eğitim almak istediğiniz üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını öğrenmek için ise YÖK denklik birimine dilekçe vermeli ve seçmiş olduğunuz üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını öğrenmelisiniz. Ayrıca YÖK okul tanıma sistemine de E-Devlet hesabınızdan giriş yaparak, yurtdışında eğitim almak isediğiniz üniversitenin denklik ile alakalı bilgilerini de edinebilirsiniz.

Vereceğiniz dilekçe, YÖK denklik birimine hitaben yazılmalı ve aşağıda yer alan bilgileri mutlaka içermelidir:

 • Adınız
 • Soyadınız
 • Telefon numaranız
 • Adresiniz
 • Eğitim almak istediğiniz üniversitenin tam adını (Orjinal adı, İngilizce adı ve Türkçe adı ile birlikte)
 • Eğitim almak istediğiniz üniversitenin şehri
 • Eğitim almak istediğiniz üniversitenin ilgili bölümü
 • Almak istediğiniz eğitim düzeyi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans)

Seçmiş olduğunuz üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını bilgisini net bir şekilde öğrenebilmek için, YÖK denklik birimine hitaben yazdığınız dilekçeyi posta ya da kargo yolu ile aşağıda yer alan adrese gönderebilirsiniz. En geç 15 gün içerisinde dilekçede belirttiğiniz adresinize cevap postalanacaktır.

Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0850 470 0 965
Faks: 0 (312) 266 50 60
E-Posta: denklik@yok.gov.tr​

Denklik Nedir?

YÖK denkliği ise, almış olduğunuz eğitimin içeriği ile ilgili bir konudur. Yurtdışındaki ya da Polonya’daki eğitiminiz boyunca almış olduğunuz derslerin, içeriklerinin ve yoğunluklarının, Türkiye’de aynı bölümün zorunlu dersleri, içerikleri ve yoğunluklarıyla uyumlu olması gerekmektedir.

Bu kriterlerde uyumluluk var ise size denklik verilir, ancak bu kriterlerde uyumluluk yok ise, eksik bulunan dersleri Türkiye’de herhangi bir üniversitede almanız ya da Seviye Tespit Sınavı (STS) isimli denklik sınavına girmeniz istenebilir ve denklik sınavında 100 üzerinden 50 puanı almanız durumunda diplomanıza denklik verilir (YÖK denklik birimi ile iletişime geçerek teyit alınız)

Denklik konusunda özellikle Avrupa Birliği süreci ve Bologna anlaşması kapsamında önemli gelişmeler olmuştur ve YÖK’ün bu konudaki tavrını yumuşatması sonucunda olumlu yönde ilerleme de sağlamıştır. Özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerden alınan diplomalarda tanınma ya da denklik anlamında herhangi bir sorun kalmamıştır. Dolayısıyla yazımın devamında okuyabileceğiniz YÖK denklik şartlarını yerine getirdiğiniz taktirde YÖK denkliği işlemi yapabilirsiniz diyebiliriz.

Bologna Süreci Nedir?

Akreditasyon, Tanınma ve Denklik konularının net bir şekilde anlaşıldığını düşünüyorum. Bu üç kavram dışında yine sıkça karıştırılan ve hakkında çok da fazla bilgi sahibi olmadığınızı düşündüğüm Bologna Süreci konusuna da kısaca değinmek istiyorum.

YÖK denkliği için önemli olan bu kavramı da tanımladıktan sonra, yazımın devamında okuyabileceğiniz YÖK denklik şartları hakkındaki detaylı bölümü daha iyi anlayabileceksiniz. Önceden belirtmem gerekir ki Türkiye ve Polonya, Bologna sürecini kabul eden ülkelerdir.

Bologna süreci, tüm Avrupa’da yüksek öğretim ve akademik konularda standartlar geliştirmek ve ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerini bağdaştırmak ve Avrupa’da birbiriyle tam uyumlu bir yükseköğrenim alanı yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir programdır.

Bologna Sürecinin esas hedefi, Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ve yükseköğrenim görmek ya da çalışmak isteyenlerin Avrupa’da kolayca dolaşabilmelerini sağlamaktır. Bu sayede Avrupa’nın, gerek yükseköğretim ve gerekse iş imkanları açısından dünyanın diğer bölgelerinden kişiler tarafından tercih edilir hale getirilmesi amaçlanmıştır…

Bir diğer amaç ise, Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesidir. Bu şekilde, bir ülkeden yada yükseköğretim sisteminden bir diğerine geçişin kolaylaşması ve böylece öğrenciler ve öğretim görevlilerinin hareketliliği ve istihdamının artırılması planlanmaktadır.

YÖK Denklik Şartları Nelerdir?

YÖK denklik şartları konusuna başlamadan önce sizlerle paylaştığım akreditasyon, tanınma, denklik ve bologna süreci kavramları hakkında fikir sahibi olmanızda yarar var diye düşünüyorum.

Öncelikle belirtmem gerekir ki, Polonya’da üniversite kaydı yapmak ve eğitim almak için için genel olarak diploma, transkript ve İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak yeterlidir, ancak sahip olacağınız diplomanızın YÖK tarafından tanınması ve denklik verilmesi sizin için önemli ise, YÖK denklik şartları konusunda bilgi sahibi olmanız gerekiyor…

YÖK denklik şartlarında yer alan ilk 1000 üniversite listesini görebilmek için Dünyanın En İyi Üniversiteleri başlıklı makalemizi de mutlaka okumanızı öneriyoruz.

YÖK Denklik Şartları

Yükseköğretim Kurulundan yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenleri ilgilendiren önemli düzenleme:

“Sıralamalarda ilk 400’de olan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek, ilk 1000’de olanlardan mezun olanlara YKS’ye girme şartı olmayacak”

28 Mart 2024

Yükseköğretim Kurulu, yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin 15.03.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin uygulanma​sında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi için usul ve esaslarını belirleyerek yayınladı. Belirlenen usul ve esaslara göre:

“Sıralamalarda ilk 400’de yer alan üniversitelerden mezunlara doğrudan denklik, YKS’ye girme zorunluğu yok”

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen üç uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunda ilk 400’de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dahil olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecekler.

Aynı derecelendirme kuruluşlarında ilk 1000’de yer alan üniversiteler için başarı şartı aranan bölümler dahil olmak üzere bütün alanlarda, önceden olduğu gibi denklik müracaatı yapılacak ancak YKS’ye girme zorunluluğu aranmayacak.

İlk 1000’de olan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar denklik için müracaat edecek ve başvuruları daha önce olduğu gibi transkriptlerine göre bireysel olarak incelenerek karar verilecek.

İlk 1000 de yar almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS’ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var.

İlk 1000’de yer almayan bir üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar YKS’ye girecek, ilgili programın YKS’deki başarı sıralaması şartını sağlamışlarsa denklik müracaatları kabul edilecek ve transkriptleri dikkate alınarak bireysel olarak inceleme yapılacak.

Yani sadece ilk 1000’de yer almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk bölümlerde okuyacaklar için YKS’ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu olacak. Diğer bölümler için ise YKS’ye girme zorunluluğu olmayacak.

Yönetmelik değişikliği, başarı sıralaması şartı aranmayan programlarla ilgili kısıtlayıcı bir düzenleme getirmemiştir. Bu alanlarda yapılacak denklik başvurularında önceden olduğu gibi müracaatlar bireysel olarak incelenerek karar verilecek.​

15 Mart 2024 tarihli ve 32490 sayı ile Resmî Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar​ için tıklayınız.

15 Mart 2024 tarihli ve 32490 sayı ile Resmî Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar​ ile ilgili soru ve cevaplar için tıklayınız.

Denklik Önemli Değilse

 • Benim için YÖK denkliği önemli değil diyorsanız,
 • Yurtdışındaki veya Polonya’daki eğitimimi tamamlayarak, Türkiye’ye döndükten sonra icra edeceğim meslekle ilgili YÖK denklik işlemi benim için önemli değil diyorsanız,
 • Mesleğimi Türkiye dışında, diplomamı tanıyan herhangi bir ülkede icra edeceğim diyorsanız,
 • Türkiye’de özel sektörde, YÖK denkliği istemeyen kurumlarda icra edeceğim diyorsanız, YÖK denklik şartlarını dikkate almanız gerekmiyor. Dolayısıyla genel olarak diploma, transkript ve İngilizce dil yeterliliğine sahipseniz, Polonya’da mutlaka size uygun bir üniversite var diyebiliriz.

Örneğin yurtdışında işletme, bilgisayar, tasarım, sinema, televizyon gibi bölümlerden mezun olanlar, Türkiye’ye geldiklerinde genellikle özel sektörde çalışmaktadır. Dolayısıyla denklik bu ve benzeri meslek gruplarındaki işverenler için bir önemli olmayabilir. Kaldı ki, özel sektörde denkliğe değil, daha çok almış olduğunuz eğitimin kalitesine ve sizlerin kendinizi ne kadar iyi yetiştirdiğinize bakılır.

Denklik Önemliyse

 • Benim için YÖK denkliği önemli diyorsanız,
 • Türkiye’ye geldikten sonra icra edeceğim meslekle ilgili denklik işlemi benim için önemli diyorsanız,
 • Türkiye’de özel sektör ya da devlete ait kurumlarda doktor, eczacı, mimar, diş hekimi, avukat, hakim vs olacağım diyorsanız,
 • Askerlik işlemlerim için bu YÖK denkliği almam gerekli diyorsanız, yukarıda belirttiğim YÖK denklik şartlarını dikkate almak durumundasınız…

Yorumlar

Polonya’da sınavsız üniversite eğitimi almak ister misiniz? İletişim formunu doldurun, 30 dakikalık ücretsiz telefon görüşmesiyle size 10 yıllık tecrübemizi ücretsiz aktaralım ve tüm sorularınızı cevaplayalım.
Polonya Eğitim Bursu

Eğitime katkı sunmayı amaç edinmiş bir platformuz ve üniversite başvurularınızı tamamen ücretsiz yaparken, aynı zamanda eğitim bursu imkanı da. sunuyoruz...

Burs Başvurusu Yapın
Polonya Üniversiteleri Listesi

13,000'den fazla hazırlık, lisans, yüksek lisans, doktora programını bir arada görebilirsiniz...

Üniversite Arayın

En Son Makaleler

İlginizi Çekebilir

Websitemizde en iyi deneyimi yaşamanız için “çerezler (cookies)” kullanılmaktadır.