Alim

Polonya vizesi için sigorta yaptıracakların dikkatine!

 • 0

Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, ulusal vize başvurusunda yabancılardan aranan seyahat sağlık sigortası şartlarında 01 Aralık 2020 itibariyle değişikliğe gidildiğini bildirmektedir.

Seyahat sağlık sigortası aşağıdaki durumlarda yeni şartları taşımaktadır:

 • sigortacının en az 30 bin EUR teminat sağlaması;
 • poliçenin, yabancının Polonya Cumhuriyetinde planladığı kalış süresi boyunca geçerli olması;
 • yabancının Polonya topraklarında kalışı sırasında
  • sağlık nedenleriyle geri dönüş zorunluluğu,
  • acil tıbbi yardım gerekliliği,
  • hastanede acil tedavi,
  • ölüm
  • hallerinde ortaya çıkabilecek her türlü masrafı karşılaması;

sigortacının ise;

 • sigortalıya verilen sağlık hizmeti ile ilgili masrafları faturaya istinaden doğrudan hizmeti veren kuruma ödeyeceğini taahhüt etmesi;
 • kendi sorumluluğuna tabi olayların 24 saat boyunca bildirimlerinin yapılabildiği çağrı merkezi hizmeti sunması.

Sigortacının, Avrupa Ekonomik Alanı sözleşmesine taraf Polonya, AB ve EFTA üyesi ülke topraklarında veya İsviçre’de 06.03.2018 tarihli yabancı girişimcilerin ve diğer yabancı kişilerin ticaret hacmine katılımı esaslarına ilişkin kanunun 3. maddesinin 4. bendinde bahse konu merkez veya şubesi yoksa, aşağıdaki ilave şartları taşıması gerekir:

 • faaliyetlerinin denetim sonuçlarını yayınlamak; denetim, onaylı bir uluslararası denetim kurumu tarafından yapılmış olmalı ve Polonya Cumhuriyeti topraklarında sağlık hizmeti sunan kurumların taleplerine gerçekte ne denli tatminkar cevaplar verildiğini göstermelidir.
 • (en az altı ayda bir) belirli bir sigorta türünde toplanan primlerin toplamı ve yapılan ödemeler hakkındaki verileri yayınlamak.

Dışişleri Bakanının sigortacılar ve sigortacıların sundukları -12 Aralık 2013 tarihli yabancılar kanununda geçen şartları taşıyan- sigortalar hakkındaki bilgilendirme metni Polonya Dışişleri Bakanlığının sayfasında yer almaktadır.

Kabul edilen sigorta isimleri:

 • AXA
 • ALLIANZ
 • AK SIGORTA
 • SOMPO Insurance
 • Mapfre Sigorta
 • UNICO
 • QUICK
 • DEMIR
 • KORU

Kaynak

Benzer Sorular

You must login to can add an answer.