DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU VE TAKSİT ÖDEME!

Ana SayfaPolonya'da YaşamDÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU VE TAKSİT ÖDEME!

Polonya‘da yaşayan ve askerlik ile ilgili çokça sorusu olan takipçilerimiz için bir diğer önemli konulardan birisi olan  dövizle askerlik başvurusu  konusunda, yararlı olabileceğine inandığım bilgilendirme yazısını sizlerle paylaşmak istiyorum…

Bu yazı bilgilendirme yazısı olup, tamamen  T.C. Varşova Büyükelçiliği  resmi web sayfasından alınmıştır. Gerekli formları bu adresten edinebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları da bizlere sormaktan çekinmeyin lütfen…

DANIŞMANLIK SORU – CEVAP

Dövizle askerlik başvurusu

1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek:1 maddesi uyarınca, yabancı ülkelerde oturma veya çalışma izni sahibi olarak,  çalışan vatandaşlarımızın dövizle askerlik hizmeti ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Yararlanma Şartları

 1-)

a) Yabancı ülkelerde oturma ve çalışma izni ile işçi, işveren, bir meslek ya da sanat mensubu statülerinden biri ile bulunuyor olmak veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olmak,

b) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silah altına alınmamış olmak

c) Türkiye’de geçen süreler hariç en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak

d) 6.000 Avro veya karşılığı konvertibl döviz miktarını yasada belirtilen şart ve sürelere uygun olarak ödemek

e) Ödemeleri tamamlana kadar,yurda kesin dönüş yapmamak veya herhangi bir takvim yılında (1 Ocak-31 Aralık) toplam 184 gün (dahil) daha fazla süreyle yurt içinde kalmamak

f) Başvuru sırasında ve başvurunun kabulünü müteakip ödemelerin tamamlanmasına kadar geçen süre içinde yabancı ülkelerde sahip olduğu işçi, işveren, bir meslek ya da sanat mensubu ve ya da yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünü muhafaza atmek.

 2-)

38 yaş ve öncesinde dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunanlar, ilki başvuru sırasında peşin, kalanı üç eşit taksitte ve en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar 6.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasını öderler. Avro haricindeki konvertibıl bir para birimi ile ödeme yapacak olanların ödeme miktarları, her yıl Ocak ayının ilk haftası belirlenen döviz kurlarına göre yeniden hesaplandığından, buna ilişkin bir duyuru ulaşmadan bir önceki yıla ait kurlarla ödeme yapılmaması gerekmektedir.

 3-)

Taksitli ödeme yapan vatandaşlarımızın son ödemelerini 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine bırakmamaları uygun olacaktır. Zira; ödemenin, oluşabilecek çeşitli aksaklıklar nedeniyle bu tarihten sonra T.C. Merkez Bankası hesabına geçmesi halinde, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmaları gerekecektir.

 4-)

Dövizle askerlik başvurusu kabul edilen yükümlüler (38 yaşından küçük veya 38 yaş üzeri), başvuru tarihinden itibaren ödemelerini yaptıkları/tamamladıkları tarihe kadar yararlanma şartlarını kaybetmemiş olmaları koşuluyla, ödemelerini yaptıkları/tamamladıkları tarih itibariyle temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

 5-)

Her ne sebeple olursa olsun 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde süresi içerisinde döviz ödemelerini yapmadıkları/tamamlamadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, 6.000 Avro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru sırasında bir defada ödemek suretiyle (daha önce ödemesi olanlar mevcut ödemelerini 6.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak suretiyle) dövizle askerlik hizmetinden yararlanırlar.

 6-)

Askerlik ertelemesi iptal edilen vatandaşlarımız, gerekli çalışma süresini tamamladıkları takdirde, dövizle askerlik başvurusunda bulunabilirler. Ertelemenin iptali dövizle askerlik başvurusuna engel bir hal değildir. .

 7-)

Vatandaşlarımızın başvuru tarihine kadar olan farklı zaman dilimleri ve farklı ülkelerdeki çalışma süreleri, belgelendirilmiş olması kaydıyla ayrı ayrı toplanarak çalışma süresine ilave edilir.

 😎

Dövizle askerlik başvurusu kabul edilen yükümlüler, başvuru tarihinden itibaren ödemelerini tamamladıkları tarihe kadar yararlanma şartlarını kaybetmemiş olmaları koşuluyla, ödemelerini tamamladıkları tarih itibariyle temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş (kesin terhis hakkı elde etmiş) sayılırlar. Bu durumdakilerin, “kesin terhis” edilebilmeleri için, son taksit ödemelerini yapıncaya kadar başvuruya esas statülerini (işçi, işveren, meslek/sanat mensubu, gemi adamı) muhafaza etmeleri, yurtiçinde bir takvim yılının yarısından fazla süreyle (184 gün dâhil daha fazla) kalmamaları, yurda kesin dönüş yapmamaları ve başvuruda bulunduğu ülkeden sınır dışı edilmemeleri gerekmektedir.

Dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunan vatandaşlarımızdan, başvuru tarihi itibariyle; 

-Oturma veya çalışma izinlerinin süresi sona ermiş olanların,

-T.C. veya yabancı ülke yetkili makamlarınca düzenlenen ve geçerlilik süresi sona eren gemi adamı cüzdanı hamillerinin dövizle askerlik başvuruları kabul edilmeyecektir.

– Yasal ya da yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkarak yabancı bir ülkeye iltica eden yükümlüler ile yabancı ülkede oturma veya çalışma izni bulunmadığından kaçak olarak yaşayanların dövizle askerlik hizmeti başvuruları, bu durumlarını sonlandırıp Kanunda yazılı işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerini elde etmedikçe veya yabancı ülke vatandaşlık hakkını kazanmadıkça kabul edilmez. Bunlardan gerekli yararlanma şartlarını oluşturanların çalışma süreleri hesap edilirken, yabancı ülke mevzuatına göre yasal sayılan statülerle çalıştıkları sürelerin tamamı çalışma süresine dâhil edilir.

Oturma veya çalışma izni sahibi olsalar dahi;

-Yabancı ülke mevzuatı çerçevesinde işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statülerini kazanamamış olanların,

-Yurt içinde dövizle askerlik hizmeti hariç herhangi bir statüde askerlik hizmetine başlamış olanların, firar, izin tecavüzü, hava değişimi tecavüzü ve noksan hizmetli (dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarıldıklarından noksan hizmetli olarak arananlar hariç) olarak arananların,

-Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi olarak bulunanların,

-Ücret, maaş veya yollukları yurt içinden transfer edilenlerin,

-Meslek veya sanatını yurt içinde icra edenlerin,

-Merkezi yurt içinde kurulu iş yerlerinin yurt dışındaki irtibat ofisi veya temsilciliklerine merkezi atama yoluyla gönderilmiş olanların,

-Yabancı bandıralı gemilerde çalışıyor olsa dahi; merkezi Türkiye’de kurulu şirketlerce işletilen gemilerde çalışanların dövizle askerlik hizmeti başvuruları kabul edilmeyecektir.

Resmi görevle yurt dışında bulunmamasına rağmen; eşi yurt dışında resmi görevle çalıştığından veya Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi devlet görevlisi sıfatı dışında kendilerine “Hizmet Pasaportu” verilen işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statüsündeki vatandaşlarımızın başvuruları sırasında ibraz ettikleri “Hizmet Pasaportu” kabul edilecektir.

Vatandaşların mevcut oturma ve/veya çalışma izinlerinin, ülke mevzuatı çerçevesinde kendilerine yasada ön görülen işçi/işveren veya meslek/sanat mensubu statülerini sağlayıp sağlamadığının tespitine ilişkin yetki ve sorumluluk, başvuruyu kabul eden konsolosluklardadır. Konsolosluklar, gerek duydukları takdirde, vatandaşın durumunu aydınlatmaya yarayacak ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilirler.

Dövizle askerlik hizmeti başvuruları kabul edilen vatandaşlarımızdan; 

-Başvuru için gerekli şart ve statülerini, başvurunun kabul edildiği tarih ile ödeme yükümlülüğünün gerçekleştirildiği tarih arasında muhafaza etmediği tespit edilenler,

-Başvurularının sehven kabul edildiği anlaşılanlar,

-Ödeme yükümlülüğünü tamamlamadan bir veya birden fazla takvim yılının (01 Ocak-31 Aralık tarihleri arası) yarısından fazla süreyle (184 gün dahil daha fazla) yurt içinde kaldıkları veya yurda kesin dönüş yaptıkları tespit edilenler,

-Maaş, ücret ve yolluklarının yurt içinden ödendiği veya transfer edildiği tespit edilenler,

-Merkezi yurt içinde kurulu bir işyerince merkezi atamayla yurt dışındaki irtibat bürosu veya temsilciliklerinde görevlendirildikleri tespit edilenler,

-Yabancı bandıralı gemilerde çalışıyor olsa dahi; merkezi Türkiye’de kurulu şirketlerce işletilen gemilerde çalışanlar,

-Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatıyla bulunduğu tespit edilenler,

-Ödemelerini süresi içerisinde tamamlamayanlar,

-Askerliğe elverişsiz hale gelenler,

-Kendi istekleriyle dövizle askerlik hizmeti hakkından vazgeçenler,

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar.

Gerekli yararlanma şartlarını taşımadıkları halde başvurularının sehven kabul edildiği tespit edildiğinden başvuruları red edilenler, ileride gerekli koşulları sağlamaları halinde yeniden dövizle askerlik başvurusunda bulunabilirler.

38 yaş ve öncesinde dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunduktan sonra ödemelerini süresi içerisinde tamamlamadıkları için yasa kapsamından çıkarılanlardan gerekli başvuru koşullarını taşıyanların, mevcut ödemelerini 6.000 Avro veya karşılığı döviz miktarına tamamlamaları durumunda askerlik işlemleri dövizle askerlik hizmeti kapsamında sonuçlandırılır.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan veya ödeme veya ödeme yükümlülüğü sona ermeden kendi isteği ile hakkından vazgeçenlere ödemiş oldukları döviz, askerlik hizmetlerini tabi oldukları statüde yurtiçinde yerine getirmelerini müteakip iade edilir.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından; 

-Süresi içerisinde ödemelerini tamamlamadıklarından,

-Bir takvim yılının yarısından fazla süreyle (184 gün dahil daha fazla süreyle) yurtiçinde kaldıklarından çıkarılanlar, mazeretlerine ilişkin belgelerini konsolosluk görüşleri ile birlikte Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderdikleri takdirde, durumları incelenir.

Oturma veya Çalışma İznine Sahip Olarak Yabancı Ülkede İkamet Etmekte İken Tutuklananlar ve Hükümlü Bulunanlar :

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek yabancı ülkede ikamet etmekte iken tutuklu veya hükümlü olarak bulundukları ülkelerde cezaevine girenlerden, cezaevinde de gelir vergisine tâbi olarak ücret veya maaş alanlar, oturma veya çalışma izinlerinin devam etmesi, tahliyelerini müteakip bulundukları ülkedeki statülerin muhafaza etmeye devam etmeleri ve sınır dışı edilmemeleri kaydıyla dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.

Bu durumda bulunan vatandaşlarımızın, bu şekilde cezaevinde geçirdikleri süreler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmek için fiilen yurtdışında geçirilmesi gereken süreden sayılır. Bunlar, yaş durumlarına göre Kanunda belirtilmiş olan döviz miktarını öderler.

Yabancı Ülkelerde Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanlar :

Uluslararası kurum ve kuruluşlarda mahallinden temin edilen personel olarak çalışan (yurt içindeki kamu kurum ve kuruluşları tarafından görevlendirilenler ve ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler hariç) ve bu çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilen vatandaşlarımız, bu durumlarına istinaden fiilen üç yıllık (1095 gün) süreyi doldurmalarını müteakip dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurabilirler.

Ancak, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran bu durumdaki vatandaşlarımızdan, ödeme ve temel askerlik eğitimlerini tamamlamadan bu statüleri sona ererek yurda dönenler, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak tâbi oldukları statüde silâhaltına alınırlar.

38 yaş sınırında olan askerlik yükümlülerin sağlık işlemleri: 

38 yaşındaki yükümlülerden, sağlık durumunun askerlik yapmasına engel teşkil ettiğini düşünen ve bu sebeple sağlık durumunu açıklığa kavuşturuncaya kadar öngörülen dövizi ödemek istemeyenler, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar sağlık işlemlerini sonuçlandırmak zorundadırlar. Sağlık işlemlerinin, ödemenin tamamlanması gereken son tarihe kadar (38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar) her ne sebeple olursa olsun sonuçlanmaması ve buna bağlı olarak ödemenin bu tarihe kadar tamamlanmamış olması durumunda, yükümlüler ödemelerini tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar. Bu şekilde yasa kapsamından çıkarılanlar, gerekli yararlanma şartlarını taşıyor olmaları kaydıyla, konsolosluklarına müracaatlarında mevcut ödemelerini 6.000 Avro veya karşılığı döviz miktarına tamamlayarak yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.

Bu nedenle, bu durumda bulunan ve 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar sağlık işlemlerinin sonuçlanmayacağı anlaşılanların, 6.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödeyerek başvuru işlemlerini tamamlamaları (zaten başvuru yapmış ise kalan ödemelerini tamamlamaları) dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmamaları açısından uygun bir hal tarzıdır.

Gerekli Belgeler;

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlüler, aşağıdaki belgelerle birlikte bizzat konsolosluklara başvururlar.

(1) İşçiler için gerekli belgeler;

(a) Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve kendisine yabancı ülkede işçi statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesi ya da yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi veya pasaportu.(aslı ve 1 adet fotokopisi)

(b) Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile çalıştığını kanıtlayan belge. (aslı ve 1adet fotokopisi)

(c) Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alan veya kira ya da benzeri gelirle geçimini sağlayanların, sözkonusu ödemeyi yapan makamlardan aldıkları ödemenin tarih ve süresini gösterir belge. (aslı ve 1 adet fotokopisi)

(ç) Malûliyet yardımı alanların ödemeyi yapan makamlardan aldıkları, malûliyet yardımı aldıkları tarih ve süreyi gösteren belge. (aslı ve 1 adet fotokopisi)

(d) Eşi çalıştığından kendisine işsizlik veya malûliyet yardımı ödenemeyenlerin bu durumlarını ispata yarayan belge. (aslı ve 1 adet fotokopisi)

(e) Resmî kurumlardan sosyal yardım alarak geçimlerini sağlayanların bu durumlarını ispata yarayan belge. (aslı ve 1 adet fotokopisi)

(f) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veya yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi ya da pasaportu. (aslı ve işlem gören sayfaların ikişer adet fotokopisi) (Biyometrik pasaportlar için resimli sayfa ve Türkiye giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfaların ikişer adet kopyası)

(h)       5 adet fotoğraf

(2) İşverenler için gerekli belgeler;

(a) Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve kendisine yabancı ülkede işveren statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesi ya da yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi veya pasaportu. (aslı ve 2 adet fotokopisi)

(b) Bulunduğu yabancı ülkede, bir işyerini fiilen en az toplam 3 yıl (1095 gün) süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge. (aslı ve 1 adet fotokopisi)

(c) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veya yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi ya da pasaportu.  (aslı ve işlem gören sayfaların ikişer adet fotokopisi) (Biyometrik pasaportlar için resimli sayfa ve Türkiye giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfaların ikişer adet kopyası)

(d)      Nüfus cüzdanı. (aslı ve 2 adet fotokopisi)

(e)      5 adet fotoğraf

(f ) Ödeme makbuzunun muhabir bankaca onaylanmış aslı ve iki adet fotokopisi (kendi hesabından havale edenlerin dekonttaki  açıklama kısmına; ad-soyad, T.C. kimlik no., Doğum tarihi, baba ve anne adı ve askerlik şube adını yazarak işlem yapması ve bankaya onaylatacağı dekontu  getirmeleri ) gerekmektedir.

(3) Bir meslek veya sanatı icra edenler için gerekli belgeler;

(a) Yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve meslek ya da sanatlarını yabancı ülkede icra etmelerine imkân veren oturma veya çalışma izin belgesi ya da yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi veya pasaportu. (aslı ve 2 adet fotokopisi)

(b) Bulundukları ülkede en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge. (aslı ve 1 adet fotokopisi)

(c) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veya yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi ya da pasaportu. (aslı ve işlem gören sayfaların ikişer adet fotokopisi) (Biyometrik pasaportlar için resimli sayfa ve Türkiye giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfaların ikişer adet kopyası)

(d)   Nüfus cüzdanı. (aslı ve 2 adet fotokopisi)

(e)   5 adet fotoğraf

(f ) Ödeme makbuzunun muhabir bankaca onaylanmış aslı ve iki adet fotokopisi  (kendi hesabından havale edenlerin dekonttaki  açıklama kısmına; ad-soyad, T.C. kimlik no., Doğum tarihi, baba ve anne adı ve askerlik şube adını yazarak işlem yapması ve bankaya onaylatacağı dekontu  getirmeleri ) gerekmektedir

(4) Gemi adamları için gerekli belgeler;                                                                        

(a) Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir onaylı iş sözleşmesi veya yurt dışında kurulu şirketler tarafından onaylı hizmet belgeleri . (aslı ve 1 adet fotokopisi)

(b)Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanı.. (aslı ve 2 adet fotokopisi)

(c) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veya yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi ya da pasaportu(aslı ve işlem gören sayfaların ikişer adet fotokopisi) (Biyometrik pasaportlar için resimli sayfa ve Türkiye giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfaların ikişer adet kopyası)

(d)    5 adet fotoğraf

Dövizle Askerlik Başvurusu Taksit Ödeme;

 

Gerekli koşullara haiz olarak dövizli askerlik başvurusunda bulunan ve taksit ödemesi yapma isteyen vatandaşlarımız muhabir bankaya veya yükümlülerin kendi çalıştıkları banka ya da herhangi bir banka kanalıyla ilgili muhabir banka hesaplarına havale edilmek üzere dövizle askerlik ödemesi yapmak için müracaat ettiğinde; dekonta (havale talep formuna) adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, baba/anne adı ve askerlik şubesi yazdırılması gerekmekte, ödeme belgesinde belirtilen tutarın tamamının herhangi bir ücret kesintisi yapılmadan havale edilmesi yönünde muhabir bankanın ikaz edilmesi gerekmekte olup, bu konudaki sorumluluk askerlik yükümlüsüne aittir.(Ödeme dekontunun yapıldığı banka tarafından onaylanması (kaşelenmesi) gerekmektedir.

Ödeme Şartları;

38 yaş ve öncesinde başvuranlar, 6.000 Avro tutarındaki döviz miktarını peşin olarak ödeyebilecekleri gibi, biri başvuru sırasında (1.500 Avro) kalanını en fazla üç eşit taksitte (3×1.500 Avro) olmak üzere, 38 yaşını tamamlayacakları yılın en geç 31 Aralık tarihine kadar (Örn.:1976+38=31.12.2014) ödeyebilirler. 39 yaş ve sonrasında başvuranlar ise (Örn.:2011-39=1972 doğumlu ve daha yaşlı olanlar) 6.000 Avro tutarındaki döviz miktarını başvuruları sırasında peşin ödeyeceklerdir. Ödemesini peşin yapanlar, Türkiye’ye kesin dönüş yapabilirler.

Geri Ödeme:

(1) Dövizle askerlik hizmeti kapsamından; yararlanma şartlarını kaybettikleri tespit edildiğinden, ödeme yükümlülüğü sona ermeden herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün (dâhil) daha fazla süreyle yurt içinde kaldıkları veya yurda kesin dönüş yaptıkları ya da sınır dışı edildikleri tespit edildiğinden, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatıyla yurt dışında bulunduğu tespit edildiğinden, Türk bandıralı gemilerde çalıştıkları tespit edildiğinden, Maaş, ücret veya yollukları yurt içinden ödenen bir işte çalıştıkları veya meslek ya da sanatlarını yurt içinde icra ettikleri tespit edildiğinden, ödemelerini süresi içerisinde tamamlamadıklarından ve kendi istekleriyle dövizle askerlik hizmeti hakkından vazgeçtiklerinden çıkarılan yükümlülerin ödedikleri döviz, tabi oldukları statüde askerlik hizmetini yerine getirmeleri veya getirmiş sayılmalarını müteakip iade edilir.

(2) Ödemesini tamamlamadan; vefat eden, askerliğe elverişsiz hale gelen, Türk vatandaşlığından izinle çıkan veya Türk vatandaşlığı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaybettirilenlere, talepleri halinde, ödedikleri döviz miktarı iade edilir. Bu durumdakiler; kendileri, vasileri, vekilleri ya da mirasçıları aracılığı ile doğrudan veya konsoloslukları vasıtasıyla askerlik şubelerine yazılı müracaatta bulunurlar. Vasi, vekil veya mirasçı sıfatı ile yükümlü adına müracaat edenler, bu durumlarını ispata yarayan mahkeme kararı veya noterden onaylı vekâletnamelerini talep dilekçelerine eklerler. Talep dilekçelerine; paranın iade edileceği Türkiye’de açılı Türk Lirası hesabının IBAN numarası, vatandaşlık numarası, iletişim ve adres bilgileri eksiksiz olarak yazılır.

(3) Askerlik şubelerince yapılacak incelemede geri ödemeye hak sahibi oldukları tespit edilen yükümlülerin ödedikleri döviz tutarı, gönderilecek teklif yazısına istinaden Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimince iade edilir. Ödenecek döviz tutarı, yükümlülerin talep dilekçesinde belirttikleri hesap numarasına aktarılmadan önce, iade tarihindeki kura göre Türk Lirasına çevrilir.

(4) Ödemesini tamamladıktan sonra; vefat eden, askerliğe elverişsiz hale gelen, Türk vatandaşlığından izinle çıkan veya Türk vatandaşlığı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaybettirilenler ile dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaktan kendi isteği ile vazgeçenlere geri ödeme yapılmaz.

Kaynak: Bu dövizle askerlik başvurusu için yazılan bu yazı bilgilendirme yazısı olup, tamamen T.C. Varşova Büyükelçiliği resmi web sayfası olan www.konsolosluk.gov.tr ‘den alınmıştır.  ( Gerekli formları bu adresten edinebilirsiniz )


Umarım DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU VE TAKSİT ÖDEME! başlıklı yazımı yararlı bulmuşsunuzdur. Teşekkürlerinizi, bu yazıyı aşağıdaki sosyal paylaşım sitelerinde paylaşarak edebilirsiniz.

Ender Taş
Ender Taşhttps://www.polonyadayiz.com/
Polonya hakkında merak ettiği konularda yeterli bilgilere ulaşamayınca kendi sitesini açmaya karar veren ve elde ettiği bilgileri karşılık beklemeden insanlarla paylaşmayı amaç edinen bir gönüllüyüm :) Polonya’da Yaşam, Eğitim, Gezi, Lehçe ve İngilizce gibi konularda merak ettiğiniz tüm konuları benimle paylaşabilirsiniz. Sizler de kendi bilgi ve tecrübelerinizi de yazıya dökerek bu gönüllülük hareketine katkıda bulunalirsiniz. Ayrıca Polonya genelinde her türlü konuda danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz. Ender Taş - Mechanical Engineer & Production Manager (Master Degree)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.

Danışmanlık Hizmetleri

Ücretli ve Ücretsiz Danışmanlık

Burs Veriyoruz!

2.000 Euro Polonya Eğitim Bursu Veriyoruz!

Üniversite Arama Motoru

Polonya Üniversiteleri Bir Arada...

En Çok Okunanlar

harcsiz-ogrenci-pasaportu

Harçsız Öğrenci Pasaportu Hakkında Her Şey!

137
10 Şubat 2016 tarihli yeni pasaport harçları yasasına ile birlikte, artık hayatımıza öğrenci pasaportu diye bir terim de girmiş oldu... Bildiğiniz gibi 2016 yılında önce ehliyetlerde, daha...