DÖVİZLE ASKERLİK 1000 EURO | DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Ana SayfaPolonya'da YaşamDÖVİZLE ASKERLİK 1000 EURO | DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Dövizli askerlik şartları neler? Dövizli askerlik için gereken evraklar neler? Dövizle askerlikten kimler yararlanabilir? Dövizle askerlikten kimler yararlanamaz? 

Sonunda beklenen an geldi ve dövizle askerlik 1000 Euro oldu! Dövizle askerlik yasası, 27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve herkesin en merak ettiği dövizle askerlik başvuru şartları, T.C. Varşova Büyükelçiliği tarafından da halka duyuruldu.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin ise bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına verilebilecek belkide en güzel haberlerden birisi ise, dövizle askerlik ücretinin 6.000 Euro’dan 1.000 Euro’ya indirilmesidir sanırım 🙂 Dövizle askerlik yasasından nasıl faydalanabileceğinizi ve ne gibi belgelere ihtiyacınız olduğuna gelin birlikte bakalım…

DANIŞMANLIK SORU – CEVAP

Varşova BüyükelçiliğiT.C. VARŞOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ SEYAHAT REHBERİ!

T.C. Varşova Büyükelçiliği, Yurtdışında ve Polonya’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, konsolosluk şubesi üzerinden hangi konularda ne gibi işlemleri yapabileceklerine yönelik bir rehber yazı yayımladı. Polonya’ya eğitim, çalışma ya da gezi amacıyla gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının artması ile beraber, T.C. Varşova Büyükelçiliği…

 Polonya’da dövizle askerlik başvurusu için… 

27 Ocak 2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1111 sayılı askerlik kanununda yapılan değişiklikle beraber, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için dövizle askerlik hizmeti 1000 Euro oldu! T.C. Varşova Büyükelçiliği’nden yapılan resmi açıklamanın detayları ise şu şekilde;

varşova büyükelçiliğiVARŞOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ ADRESİ

Polonya‘ya hangi amaçla gelirseniz gelin hiç fark etmez, bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliği‘ne ihtiyacınız oluyor… Varşova büyükelçiliği sayesinde, Türkiye’de yapmanız gereken bir çok işlemi halletmeniz mümkün. Özellikle de pasaport yenileme, oy kullanma, askerlik işlemleri, adres beyanı, evlilik, vatandaşlık gibi birçok işlemi…T.C. Varşova Büyükelçiliği…

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ UYGULAMA ESASLARI

27 Ocak 2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 1111 sayılı askerlik kanununda yapılan değişiklikle;

 • Dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerce ödenecek döviz miktarı, 6.000 Avro’dan 1.000 Avro’ya indirilmiş,
 • Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarihin 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihi ile sınırlandırılmıştır,
 • Bedelin taksitle ödenmesi uygulamasına son verilerek ödemenin başvuru sırasında peşin olarak yapılması şartı getirilmiştir.

Kanuna ilave edilen Geçici 53’üncü madde ile;

 • Kanun’un yayım tarihinden önce yürürlükte bulunan Kanunun Ek-1’nci maddesi kapsamında dövizle askerlik hizmeti için toplam 1.000 Avro veya daha fazla konvertibl yabancı ülke parası karşılığı kadar ödemede bulunmuş yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları sağlanmıştır,
 • 38 Yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha evvel başvurdukları halde döviz ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların, Ek-1’nci maddede yazılı yararlanma şartlarını taşıdıklarını 31 Aralık 2017 tarihine kadar bağlı bulunduğu konsolosluğa başvurmak suretiyle belgelendirmeleri ve başvurularının kabulünü müteakip 1.000 Avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını, başvuruları sonrasında peşin ödemeleri kaydıyla yasanın sağladığı haklardan yararlanmalarına imkan tanınmış,
 • Halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından çıkarılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara 1.000 Avro’nun üzerindeki ödemelerinin iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

polonya'da türk olmakPOLONYA’DA TÜRK OLMAK NE DEMEK?

Polonya’da eğitim almak amacıyla ya da Polonya’da çalışmak amacıyla bulunuyor olabilirsiniz. Ancak Polonya‘ya gelmeden önce eminim aklınızda çok önemli bir soru var; Polonya’da Türk olmak demek?… Uzun zamandır Polonya’da Türk olmak hakkında detaylı bir yazı yazmayı istiyordum; ancak son günlerde tüm dünya için tehdit oluşturan terör eylemleri… T.C. Varşova Büyükelçiliği…

DÖVİZLE ASKERLİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

 • a) Yabancı ülkelerde, oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile ya da yabancı ülke vatandaşlık hakkına sahip olarak Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak,
 • b) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silah altına alınmamış olmak,
 • c) Durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte konsolosluklara başvurarak hak sahibi olduklarının tespitini müteakip 1.000 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasını en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemek.

DÖVİZLE ASKERLİKTEN YARARLANAMAYACAK YÜKÜMLÜLER

Başvurdukları tarih itibarıyla;

 • Yabancı bir ülkede yasal olarak ikamet edebilme ve çalışabilmelerini sağlayan izinleri sona ermiş olanlar ile bu izinlere hiç sahip olmayanlar,
 • Maaş, ücret veya yollukları yurt içinden ödenen bir işte çalıştıkları tespit edilenler,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatıyla yurt dışında bulunduğu tespit edilenler,
 • Meslek veya sanatlarını yurt içinde icra ettikleri tespit edilenler,
 • Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silahaltına alınmış olanlar,
 • 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihinden sonra başvuran yükümlüler.

Dövizle Askerlik Kanunundan yararlanmak üzere Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine başvuracak vatandaşlarımızın aşağıda belirtilen belgeler ile şahsen müracaatları gerekmektedir.

Bahsi geçen 1095 günlük süreyi kapsayacak şekilde sunulması gereken belgeler:

 • Kullanılmakta olunan pasaport/pasaportları ve işlem görmüş bütün sayfalarının 2 adet fotokopisi,
 • T.C. Nüfus Cüzdanı ve 2 adet fotokopisi,
 • Polonya makamlarından alınmış çalışma izinleri ve 2 adet fotokopisi, çalışma izni olmayan vatandaşların çalışma iznine ihtiyaçlarının olmamasını gerektiren belgeleri (Polonya vatandaşı ile evli olmak, Polonya vatandaşı olmak, Polonya’da süresiz oturum sahibi olmak, Polonya’da lisans üstü eğitim görmek ya da mezun olmak vs.),
 • Çalışmakta olduğu şirket ile yaptığı iş sözleşmeleri ve 2 adet fotokopisi
 • Oturum kartları (ya da oturum kartları kararları) ve 2 adet fotokopisi, yoksa gerektirmeyen belgesi (Vize vs.)
 • Polonya sigorta kurumu olan ZUS’tan vatandaşımız adına sigorta primlerinin ödendiğine dair belge (Bu belgenin Lehçe ismi “Pasek Wynagrodzen” ya da “Pasek Płacowy“),
 • 15 PLN posta bedeli ücreti.

Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

yurtdışında genel sağlık sigortasıYURTDIŞINDA GENEL SAĞLIK SİGORTASI İPTAL ETME

Yurtdışında genel sağlık sigortası  konusunda birkaç işlem yapmaları gerekiyor. Esasında Türkiye’de ya da Yurtdışında yaşayın hiç fark etmez, her T.C. erkek vatandaşı, iş sahibi olmasa dahi genel sağlık sigortası (GSS) prim ödemesi yapmak zorundadır. Ancak yurtdışında, dolayısıyla Polonya’da genel sağlık sigortası ödemesi yapmak zorunda değilsiniz!… T.C. Varşova Büyükelçiliği…

Kaynak/Source: T.C. Varşova Büyükelçiliği


Umarım DÖVİZLE ASKERLİK 1000 EURO | DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI başlıklı yazımı yararlı bulmuşsunuzdur. Bu yazıdan arkadaşlarınızı da haberdar etmek için aşağıdaki sosyal paylaşım düğmelerini kullanabilirsiniz. Polonya hakkında yayımlanan içeriklerden öncelikli olarak haberdar olmak için ABONE OL bölümüne e-posta adresinizi girmeniz yeterli.

Ender Taş
Ender Taşhttps://www.polonyadayiz.com/
Polonya hakkında merak ettiği konularda yeterli bilgilere ulaşamayınca kendi sitesini açmaya karar veren ve elde ettiği bilgileri karşılık beklemeden insanlarla paylaşmayı amaç edinen bir gönüllüyüm :) Polonya’da Yaşam, Eğitim, Gezi, Lehçe ve İngilizce gibi konularda merak ettiğiniz tüm konuları benimle paylaşabilirsiniz. Sizler de kendi bilgi ve tecrübelerinizi de yazıya dökerek bu gönüllülük hareketine katkıda bulunalirsiniz. Ayrıca Polonya genelinde her türlü konuda danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz. Ender Taş - Mechanical Engineer & Production Manager (Master Degree)

8 YORUM

 1. 1095 gun calisilacak deniyor , bu is gunu olarak mi hesaplanmis yoksa hafta sonlari da mi katilmis hesaba , cunku haftada 5 gun calisan biri icin 1095 is gunu 4 seneden fazla ediyor, ama yazida 3 sene diye belirtilmis ,bunun asli nedir ?

  • Merhabalar,

   1000 Euro ödeyerek dövizle askerlik yapma konusunda resmi gazetede yer alan metine göre: Müracat yapacağınız tarihten itibaren Türkiye dışında geçen 1095 gün boyunca Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplamda en az 3 yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunmaktır. Dolayısıyla bu güne kadar 1095 iş günü olması şartı ile ilgili soru yaşayanla karşılaşmadım 🙂 Zaten yasaya göre de 1095 gün yurtdışında kalmak yeterlidir.

   Ayrıca, Türkiye’de tatil amacıyla bulunacaksanız, tatil boyunca geçirilen süreler de çalışma sürelerinden düşülecektir. Dolayısıyla kazanç belgelerinizi 3 YILDAN DAHA FAZLA olacak bir şekilde hazırlamanızı tavsiye ederim.

   • Merhabalar, bu 1095 gun benim kafamı karıstırdı. 1095 gün çalıştığımızı nasıl kanıtlayacagız. Zus tan alacagımız belgeyle mi? Oradaki ödenen sigorta günleri mi oluyor? Cevabınız için sağolun.

    • Merhabalar,

     1095 gün çalıştığınızı, Polonya’da adınıza düzenlenmiş sigorta ile kanıtlayabilirsiniz. Bu belgeyi Polonya’nın Sosyal Sigortalar Kurumu olan ZUS’tan alabilirsiniz. Ayrıca ZUS’tan alacağınız hesap dökümünde net bir şekilde kaç gün çalıştığınızı ve kaç gün prim ödendiğini görebilirsiniz 🙂

 2. Selamlar,
  Oncelikle bilgilendirici ve faydali bu yaziniz icin tesekkurler.

  Polonya sigorta kurumu olan ZUS’tan vatandaşımız adına sigorta primlerinin ödendiğine dair belge – Bu belgenin tam lehce ismini yazabilmeniz mumkun mu?

  Tesekkurler

  • Rica ederim, umarım yazılarım işinize yarıyordur 🙂 ZUS’tan almanız gereken belge “Pasek Wynagrodzen” ya da “Pasek Płacowy” isimli belgedir. Bildiğim kadarıyla her iki isimde kullanılıyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.

Danışmanlık Hizmetleri

Ücretli ve Ücretsiz Danışmanlık

Burs Veriyoruz!

2.000 Euro Polonya Eğitim Bursu Veriyoruz!

Üniversite Arama Motoru

Polonya Üniversiteleri Bir Arada...

En Çok Okunanlar

harcsiz-ogrenci-pasaportu

Harçsız Öğrenci Pasaportu Hakkında Her Şey!

137
10 Şubat 2016 tarihli yeni pasaport harçları yasasına ile birlikte, artık hayatımıza öğrenci pasaportu diye bir terim de girmiş oldu... Bildiğiniz gibi 2016 yılında önce ehliyetlerde, daha...